Bộ Nội vụ và Truyền thông / Hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, tăng cường hợp tác với các hội đồng khu vực

Bộ Nội vụ và Truyền thông / Hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, tăng cường hợp tác với các hội đồng khu vực

  Bộ Nội vụ và Truyền thông / Hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, tăng cường hợp tác với các hội đồng khu vực


  Bộ Nội vụ và Truyền thông đang hỗ trợ mạnh mẽ việc phát triển cơ sở hạ tầng hỗ trợ "Khái niệm quốc gia thành phố vườn kỹ thuật số", sử dụng công nghệ kỹ thuật số để giải quyết các vấn đề khu vực. Dựa trên "Kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng quốc gia của Thành phố vườn kỹ thuật số" được sửa đổi vào tháng 4, chúng tôi sẽ thúc đẩy phát triển cáp quang và 5G. Ý tưởng là lan tỏa cơ sở hạ tầng ngay cả ở những vùng khó khăn thông qua hỗ trợ dựa trên tình hình thực tế của khu vực. Tăng cường hợp tác giữa các bên liên quan với trọng tâm là các “Hội đồng vùng” được thành lập tại 11 vùng trên toàn quốc. Thúc đẩy kết hợp để phát triển cơ sở hạ tầng và triển khai kỹ thuật số để giải quyết các vấn đề khu vực.


  Vào tháng 7, Bộ đã thành lập "Phòng xúc tiến phát triển cơ sở hạ tầng" trong Cục Viễn thông. Chúng tôi sẽ tăng cường nỗ lực của mình với bộ phận là trung tâm chỉ huy.


  Kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng quốc gia của Thành phố vườn kỹ thuật số đặt ra các mục tiêu phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật số. Đối với cáp quang, mục tiêu là đạt được tỷ lệ phủ sóng hộ gia đình là 99,90% (khoảng 50.000 hộ gia đình chưa phát triển) vào cuối năm tài chính 2027. Tính đến cuối năm tài chính 2010, con số thực tế là 99,80% (khoảng 120.000 hộ gia đình <ước tính>).


   5G có tỷ lệ bao phủ dân số toàn quốc là 96,6% tính đến cuối năm 2010. Mục tiêu phát triển đặt ra trong kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng (95% vào cuối năm tài chính 2011) đã đạt được trước thời hạn một năm. Tỷ lệ bao phủ dân số theo tỉnh vượt quá 80% ở tất cả các tỉnh. Trong kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng, mục tiêu là đạt tỷ lệ bao phủ dân số toàn quốc là 95% vào cuối năm tài chính 2011, 97% vào cuối năm tài chính 2013 và 99% vào cuối năm tài chính 2030. Về tỷ lệ bao phủ dân số theo tỉnh, kế hoạch là đạt 90% hoặc cao hơn vào cuối năm tài chính 2025 và 99% vào cuối năm tài chính 2030.


  Về hỗ trợ tài chính, chúng tôi đã chuẩn bị một thực đơn gọi là "Dự án xúc tiến phát triển môi trường không dây tiên tiến", hỗ trợ một phần chi phí lắp đặt cáp quang cho các khu vực khó khăn, nơi quá trình phát triển bị trì hoãn do vấn đề lợi nhuận.


  Các hội đồng khu vực được thành lập cho từng khu vực thuộc thẩm quyền của Cục Viễn thông (Tổng cục Viễn thông Okinawa tại tỉnh Okinawa). Các thành viên khác nhau giữa các khu vực, nhưng ngoài chính quyền địa phương và các nhà mạng viễn thông, các công ty tư nhân sử dụng cơ sở hạ tầng viễn thông cũng tham gia. Chúng tôi đang phát triển sự phù hợp giữa triển khai kỹ thuật số và phát triển cơ sở hạ tầng, đồng thời xuất bản và chia sẻ dữ liệu đất đai và tòa nhà có khả năng là ứng cử viên cho việc lắp đặt trạm gốc 5G. Bộ Nội vụ và Truyền thông dự định thúc đẩy việc chia sẻ các thông lệ tốt nhất và tiếp tục hồi sinh các hoạt động của hội đồng.

  Zalo
  Hotline