Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch/Năm 2019 Chính sách triển khai kinh doanh/xây dựng cảng được kiểm soát trực tiếp, tăng cường hỗ trợ dự đoán các quy định giới hạn trên

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch/Năm 2019 Chính sách triển khai kinh doanh/xây dựng cảng được kiểm soát trực tiếp, tăng cường hỗ trợ dự đoán các quy định giới hạn trên

  Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch đã hoàn thiện chính sách triển khai xây dựng và vận hành cảng do Bộ trực tiếp quản lý đến năm 2024. Tiếp tục từ năm tài chính 2023, trọng tâm sẽ là "cải cách phong cách làm việc", "nuôi dưỡng và đảm bảo nhân sự" và "cải thiện năng suất". Để tuân thủ giới hạn trên về làm thêm giờ sẽ được áp dụng cho ngành xây dựng từ tháng 4, chính phủ sẽ đưa ra các biện pháp mới như yêu cầu khách hàng phải trả các chi phí vượt quá như chi phí nhân sự. Để đáp ứng yêu cầu từ các nhóm ngành, chúng tôi cũng sẽ nỗ lực mở rộng thông tin đăng tải theo thứ tự dự báo và tăng cường các biện pháp hỗ trợ sự phát triển của kỹ sư.

  Nếu giờ làm việc của nhân viên hợp đồng chính bị giảm do quy định giới hạn, rất có thể các công ty sẽ thuê nhân viên tạm thời hoặc thuê ngoài để bù đắp lượng lao động thiếu hụt. Chúng tôi sẽ xem xét một khuôn khổ trong đó khách hàng sẽ chịu những chi phí cần thiết này.

  Nếu tiền lương bổ sung (chi phí nhân sự), v.v. vượt quá số tiền ước tính thì chi phí này có thể được ghi nhận tại thời điểm thay đổi hợp đồng. Thông qua thử nghiệm kéo dài hai năm bắt đầu từ năm tài chính 2014, chi phí bổ sung cho từng quy mô xây dựng sẽ được xác định chắc chắn. Xác định xem liệu nó có thể được phản ánh trong tỷ lệ chi phí quản lý tại chỗ được sử dụng để tính giá kế hoạch hay không.

  Việc xem xét các tiêu chuẩn dự toán chi phí sẽ được bắt đầu đối với công trình xây dựng sử dụng tàu công trình (tàu nạo vét, v.v.) có giờ làm việc hiện được quy định là vượt quá 8 giờ. Chúng tôi đã triển khai một dự án xây dựng thử nghiệm nhằm đưa ra các biện pháp cải thiện năng suất như xây dựng công nghệ thông tin và truyền thông và giảm thời gian làm việc xuống còn 8 giờ. Xác nhận xem khối lượng xây dựng đã chỉ định có thể được đảm bảo với cùng thời gian xây dựng và chi phí xây dựng như trước hay không.

  Thông tin về dự báo đơn hàng do mỗi văn phòng phát triển khu vực chuẩn bị sẽ được mở rộng dựa trên yêu cầu từ các nhóm ngành. Thời gian đấu thầu đã được thay đổi từ hiển thị hàng quý sang hàng tháng. Ngày bắt đầu bổ nhiệm kỹ sư giám sát toàn thời gian cũng được liệt kê để dễ dàng lên kế hoạch đặt hàng hơn. Các nội dung như thứ hạng đơn hàng và quá trình xây dựng thử nghiệm áp dụng cũng sẽ được đăng tải.

  Vấn đề là các kỹ sư giám sát có nhiều cơ hội hơn để chỉ nhận đơn đặt hàng cho những loại công việc cụ thể và không thể tạo dựng thành tích trong các loại công việc khác. Chúng tôi sẽ tăng cường hệ thống đào tạo kỹ sư để giải quyết tình trạng thiếu lao động. Trong năm tài chính 2014, giới hạn độ tuổi hiện tại là 40 tuổi hoặc trẻ hơn đối với ``Loại hình thăng tiến tuyển dụng kỹ sư trẻ (Xây dựng)'' sẽ bị bãi bỏ. Để cho phép tất cả các kỹ sư có được kinh nghiệm trong các loại công việc mới bất cứ lúc nào.

  Để giảm bớt nỗ lực cần thiết để tạo và quản lý các tài liệu liên quan đến xây dựng, vốn là gánh nặng cho các kỹ sư công trường. Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch sẽ xây dựng hướng dẫn tóm tắt các biện pháp cải tiến như phân chia vai trò giữa các nhà thầu tạo tài liệu và số hóa tài liệu, đồng thời sẽ phổ biến hướng dẫn này đến từng văn phòng phát triển. Số lượng tài liệu kiểm tra cần thiết cho thanh tra xây dựng cũng sẽ giảm từ 40 xuống còn bảy.

  Để khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng CNTT, nội dung chương trình “xây dựng mô hình” chấm điểm các doanh nghiệp áp dụng một số công nghệ nhất định cũng sẽ được thay đổi. Ba hạng mục đã được thử nghiệm cho đến nay là “hiện diện từ xa”, “điện tử hóa thông tin trên bảng đen nhỏ” và “kiểm tra điện tử” đã bị loại khỏi phạm vi vì chúng đã trở nên phổ biến ở một mức độ nhất định. . Từ năm tài chính 2014, hai lĩnh vực mục tiêu sẽ là sử dụng thiết bị CNTT-TT để đo đạc và khảo sát sơ bộ tại công trình cũng như sử dụng hệ thống quản lý xây dựng. Biện pháp cộng điểm vào đánh giá hiệu quả xây dựng đã được thực hiện cho đến nay cũng sẽ bị bãi bỏ và thay thế bằng khoản trợ cấp chi phí lắp đặt thiết bị CNTT.

  Mời đối tác xem hoạt động của Pacific co.ltd:
  Fanpage:      
   https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:       https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLtd

  Zalo
  Hotline