Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch / Phỏng vấn các tỉnh về tình hình thực tế của hợp đồng thầu phụ nhiều lớp, hầu hết là ở cấp độ 3 của xây dựng và cấp độ 2 của công trình dân dụng

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch / Phỏng vấn các tỉnh về tình hình thực tế của hợp đồng thầu phụ nhiều lớp, hầu hết là ở cấp độ 3 của xây dựng và cấp độ 2 của công trình dân dụng

  Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch / Phỏng vấn các tỉnh về tình hình thực tế của hợp đồng thầu phụ nhiều lớp, hầu hết là ở cấp độ 3 của xây dựng và cấp độ 2 của công trình dân dụng

  Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch đã tiến hành một cuộc khảo sát để xác nhận sự hiểu biết về cấu trúc thầu phụ nhiều lớp ở từng khu vực, v.v., cho các sở quản lý ngành xây dựng cấp tỉnh, v.v., như một phần của việc xem xét các biện pháp phân phối tiền lương phù hợp đến công nhân lành nghề. Số lượng đơn đặt hàng thầu phụ cho các công trình công cộng nằm trong cấp độ thứ ba đối với kiến ​​trúc và cấp độ thứ hai đối với công trình dân dụng. Mặc dù rất khó để xác định thực trạng hoạt động xây dựng của khu vực tư nhân, nhưng hầu hết những người được hỏi đều cho rằng, giống như các công trình công cộng, xây dựng sẽ ở cấp độ 3 và công trình dân dụng sẽ ở cấp độ 2.


  Trong các công trình công cộng, cả kiến ​​trúc và kỹ thuật dân dụng, số lượng đơn hàng có xu hướng tăng lên do xây dựng quy mô lớn và xây dựng với mức độ chuyên môn hóa cao. Cũng có câu trả lời rằng số lượng đơn đặt hàng sẽ tăng lên do đảm bảo nhân sự trong thời gian bận rộn, bao gồm cả xây dựng tư nhân. Một số chỉ ra rằng trong lĩnh vực xây dựng, số lượng đơn đặt hàng cho xây dựng tư nhân sẽ cao hơn so với xây dựng công cộng.
  Chúng tôi cũng đã hỏi về việc công nhận các yếu tố làm tăng số lượng độ. Một số người được hỏi cho rằng cần phải đảm bảo nhân sự và máy móc trong bối cảnh thiếu hụt công nhân trong ngành xây dựng. Một người khác nói, "Có xu hướng biến các công ty thương mại trở thành nhà thầu phụ chính cho các khung cửa, thang máy và xây dựng nội thất."
  Như một tác động bất lợi của đa lớp, từ quan điểm của bên đặt hàng, có ý kiến ​​​​cho rằng "vị trí của vai trò và trách nhiệm liên quan đến xây dựng có xu hướng không rõ ràng" và "sự liên lạc và phối hợp nhịp nhàng của trang web và chia sẻ thông tin bị cản trở”. Cũng có một thực tế là gánh nặng của công việc quản lý tại chỗ ngày càng tăng, nói rằng, ``Phải mất thời gian và công sức để tổ chức sổ cái hệ thống xây dựng bởi nhà thầu chính.'' Đã có những lo ngại về gánh nặng chi phí lao động và chi phí phúc lợi theo luật định do các bên trung gian can thiệp.

  Zalo
  Hotline