Vận chuyển tốt hơn với máy học

Vận chuyển tốt hơn với máy học

  Vận chuyển tốt hơn với máy học

  shipping

  Ảnh: Pixabay/CC0 Miền công cộng


  Nghiên cứu trên Tạp chí Quốc tế về Vận chuyển và Hậu cần Vận tải (IJSTL) đã sử dụng một phương pháp mới, máy học được gọi là MGGP để xếp hạng và ưu tiên các tiêu chí hiệu suất trong việc đánh giá hiệu suất hậu cần của một quốc gia bằng Chỉ số Hiệu suất Hậu cần (LPI) của Ngân hàng Thế giới. Bản thân LPI bao gồm sáu thành phần khác nhau để đo lường và xếp hạng hoạt động hậu cần quốc tế. Các thành phần được đề cập là: hải quan, cơ sở hạ tầng, khả năng sắp xếp lô hàng dễ dàng, chất lượng dịch vụ hậu cần, theo dõi và truy tìm, tính kịp thời.

  Nhóm từ Thổ Nhĩ Kỳ viết trong một bài báo truy cập mở trong IJSTL, giải thích cách phương pháp MGGP có thể xây dựng các mô hình dự đoán tuyến tính hoặc phi tuyến tính. Nhóm đã sử dụng tuyển tập các bộ dữ liệu LPI từ năm 2010 đến 2018 bao gồm khoảng 790 bản ghi để đào tạo các mô hình của họ và để kiểm tra các dự đoán mà họ có thể đưa ra so với các bộ dữ liệu không đào tạo khác.

  Bilal Babayigit và Feyza Gürbüz của Đại học Erciyes và Berrin Denizhan của Đại học Sakarya đã chỉ ra rằng phương pháp MGGP vượt trội so với các phương pháp khác trong việc dự đoán điểm LPI. Hơn nữa, trong khi các công cụ trước đây chưa kiểm tra tác động tương đối của từng thành phần của LPI, phương pháp mới này cho thấy thành phần nào là quan trọng nhất.

  Nhóm thảo luận về sáu thành phần trong bối cảnh sau:

  Hải quan: Hiệu quả của thông quan biên giới.
  Cơ sở hạ tầng cần thiết để thông quan và di chuyển hàng hóa.
  Các lô hàng quốc tế liên quan đến sự đơn giản của việc sắp xếp các lô hàng có giá cạnh tranh.
  Chất lượng dịch vụ hậu cần cho phép thực hiện bởi các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần.
  Theo dõi và truy tìm để đảm bảo dòng hàng hóa thông suốt từ nguồn đến đích.
  Kịp thời, thước đo tiến độ và thời gian giao hàng dự kiến.

  Nhóm nghiên cứu gợi ý rằng những dự đoán do MGGP tạo ra có thể là một công cụ vô giá cho các nhà hoạch định chính sách và nhà nghiên cứu trong lĩnh vực hậu cần chịu trách nhiệm phát triển các kế hoạch hậu cần hiệu quả hơn. Do đó, nghiên cứu này có thể có ý nghĩa quan trọng đối với thương mại toàn cầu và phát triển kinh tế bằng cách cho phép đưa ra quyết định sáng suốt hơn trong chính sách và kế hoạch hậu cần. Điều này có thể giúp cải thiện hiệu quả hoạt động hậu cần ở cấp độ quốc tế và thậm chí có thể giảm việc sử dụng năng lượng và lượng khí thải.

  Zalo
  Hotline