Tosoh, Idemitsu Kosan, Tokuyama và Zeon hợp tác nghiên cứu phát triển dự án amonia tại KCN Shunan

Tosoh, Idemitsu Kosan, Tokuyama và Zeon hợp tác nghiên cứu phát triển dự án amonia tại KCN Shunan

  Bản phát hành sau do Tosoh Corporation, Idemitsu Kosan Co., Ltd., Tokuyama Corporation và Zeon Corporation cùng phát hành.

  Tokyo, Nhật Bản — Tosoh Corporation, Idemitsu Kosan Co., Ltd., Tokuyama Corporation và Zeon Corporation cùng đệ trình một đề xuất, có tiêu đề "Nghiên cứu sơ bộ về phát triển cơ sở cung cấp amoniac tại Khu liên hợp công nghiệp Shunan", cho một dự án hỗ trợ có tên "Trợ cấp cho các biện pháp thúc đẩy việc giới thiệu các nguồn năng lượng không hóa thạch ”, và đã được lựa chọn để được trợ cấp. Dự án được trưng cầu công khai bởi Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp và Cơ quan Tài nguyên và Năng lượng, là một dự án hỗ trợ phát triển các khu liên hợp công nghiệp thành các trung tâm cung cấp hydro và nhiên liệu amoniac.

  Theo dự án nghiên cứu chung này - được hình thành để thiết lập hệ thống cung cấp amoniac không có carbon đầu tiên của Nhật Bản với quy mô hơn một triệu tấn mỗi năm tại Khu liên hợp công nghiệp Shunan vào năm 2030 - bốn công ty sẽ làm việc để phát triển cơ sở lưu trữ tại Khu liên hợp Tokuyama của Idemitsu Kosan. cơ sở cung cấp amoniac tại Khu liên hợp công nghiệp Shunan và điều tra cơ sở hạ tầng cung cấp amoniac cho từng công ty theo yêu cầu. Hơn nữa, các công ty sẽ thúc đẩy việc xây dựng chuỗi cung ứng amoniac đầu tiên của Nhật Bản tại khu vực Shunan thông qua một số sáng kiến, bao gồm cả việc trình diễn quá trình đốt amoniac tại một nhà máy thực tế.

  Khu liên hợp công nghiệp Shunan sản xuất và cung cấp nhiều loại vật liệu có giá trị gia tăng cao như nguyên liệu và sản phẩm hóa học, thép, xi măng và hóa chất tốt. Để duy trì và nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh của mình, Khu liên hợp phải giảm lượng khí thải CO2 tạo ra từ các hoạt động sản xuất của mình. Trong bối cảnh đó, Khu liên hợp công nghiệp Shunan - dưới sự lãnh đạo của thành phố Shunan và phối hợp với Hiệp hội kỹ sư hóa học, Nhật Bản - đã thành lập "Hội đồng xúc tiến khử cacbon của Khu liên hợp công nghiệp Shunan" (sau đây gọi là "Hội đồng Shunan") vào tháng 1 năm 2022, nhằm mục đích đạt được một khu phức hợp công nghiệp không có carbon vào năm 2050 bằng cách sử dụng tối đa các cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng công nghiệp hiện tại. Hội đồng Shunan đã đưa ra một thiết kế lớn, một lộ trình dựa trên dự báo và tiến hành các cuộc thảo luận về các biện pháp cụ thể để đạt được một khu liên hợp công nghiệp trung tính carbon vào năm 2050, nhằm mục đích vừa duy trì và tăng cường khả năng cạnh tranh công nghiệp của Khu liên hợp công nghiệp Shunan vừa để khử cacbon nó. Như một biện pháp cụ thể hướng tới một khu phức hợp công nghiệp không có carbon, bốn công ty đã đồng ý vào tháng 7 năm 2022 để cùng kiểm tra sự phát triển của cơ sở hạ tầng dùng chung cần thiết để xây dựng chuỗi cung ứng amoniac, dẫn đến đề xuất của dự án này.

  Bốn công ty sẽ thiết lập một chuỗi cung ứng amoniac ở khu vực Shunan, qua đó góp phần hiện thực hóa một xã hội khử cacbon.

  Phác thảo của Nghiên cứu Sơ bộ

  Kiểm tra cơ sở nhập khẩu amoniac bằng cách sử dụng các cơ sở lưu trữ hiện có tại Khu phức hợp Tokuyama của Công ty TNHH Idemitsu Kosan
  Kiểm tra cơ sở hạ tầng cung cấp amoniac cho các công ty tại Khu liên hợp công nghiệp Shunan
  Phần trên đã được Tosoh Corporation dịch sang tiếng Anh từ bản gốc tiếng Nhật. Nếu xung đột phát sinh trong phiên bản tiếng Anh, phiên bản tiếng Nhật sẽ được ưu tiên.

  Zalo
  Hotline