Tokyo Gas bán 4 lợi ích LNG ở Úc thu hàng trăm tỷ yên

Tokyo Gas bán 4 lợi ích LNG ở Úc thu hàng trăm tỷ yên

  Tokyo Gas bán 4 lợi ích LNG ở Úc thu hàng trăm tỷ yên

  Pacific Group

  Bán 4 lãi bao gồm cả lãi Ichthys
  Tokyo Gas vào ngày 7 thông báo rằng họ sẽ bán cổ phần của mình trong khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Úc cho một công ty đầu tư của Mỹ. Số tiền mua bán là vài trăm tỷ yên, và việc mua bán sẽ hoàn tất vào tháng 3 năm 2023. Mục đích là tập trung đầu tư vào các lĩnh vực tăng trưởng như năng lượng tái tạo. East Gas cho biết, "Chúng tôi có mối quan hệ tốt với người bán, và sẽ không có tác động đến việc thu mua LNG trong tương lai."

  East Gas sẽ bán bốn trong số năm lợi ích của mình tại Úc, bao gồm Pluto LNG, trong đó họ có 5% cổ phần, cho EIG Global Energy Partners của Hoa Kỳ. Tỷ lệ đầu tư của ba lợi ích khác ngoài sao Diêm Vương vẫn ở mức 1%. Chúng tôi sẽ bán tài sản mà chúng tôi tham gia với tư cách là cổ đông thiểu số và phân bổ vốn cho năng lượng tái tạo trong nước và nước ngoài, sản xuất hydro và kinh doanh khí đá phiến ở Hoa Kỳ. Kế hoạch là ghi nhận khoản lãi từ việc bán hàng vào kết quả tài chính cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2023.

  Lượng nhập khẩu LNG của East Gas trong năm FY2021 là 12,6 triệu tấn, bao gồm cả nhập khẩu giao ngay, trong đó Australia chiếm khoảng một nửa với 6,69 triệu tấn. Ngay cả khi bán được lãi thì hợp đồng vẫn được giữ nguyên nên sẽ không có vấn đề gì trong việc mua sắm LNG. Chỉ còn lại lợi ích Darwin LNG (3% cổ phần) ở Úc.

  Zalo
  Hotline