Thorion Energy ký MOU với Viettel

Thorion Energy ký MOU với Viettel

  ông Bradley Appleyard, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Thorion Energy và ông Nghĩa Nguyễn, Giám đốc điều hành VMC.

  Thorion Energy đã ký Biên bản ghi nhớ với Công ty Sản xuất Viễn thông (VMC), một công ty con thuộc sở hữu 100% của Tập đoàn quân sự quốc gia Việt Nam.

  Biên bản ghi nhớ được ký kết tại Đại sứ quán Australia ở Hà Nội vào ngày 15 tháng 8 năm 2023, do ông Andrew Goledzinowski – Đại sứ Australia tại Việt Nam chủ trì.

  Nó được ký bởi ông Bradley Appleyard, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Thorion Energy và ông Nghĩa Nguyễn, Giám đốc điều hành VMC.

  Thorion Energy và VMC sẽ hợp tác để khám phá:

  • Cơ hội ký kết mối quan hệ hợp đồng trong đó VMC sẽ sản xuất, lắp đặt, vận hành và hỗ trợ các sản phẩm lưu trữ năng lượng của Thorion – bắt đầu với các sản phẩm pin Vanadium Redox Flow của Thorion tại Việt Nam.

  • Thorion sẽ chuyển giao công nghệ và cung cấp tất cả bí quyết kỹ thuật cũng như hỗ trợ kỹ thuật cần thiết để VMC có thể đi vào sản xuất.

  • Các bên cũng sẽ khám phá các cơ hội để VMC sản xuất các bộ phận chính cụ thể của sản phẩm lưu trữ năng lượng của Thorion để xuất khẩu ra nước ngoài.

  Nếu các chương trình công việc được xác định trong Biên bản ghi nhớ được hoàn thành theo sự hài lòng của cả hai bên, Thorion và Viettel sẽ ký kết Thỏa thuận hỗ trợ sản xuất và bán hàng cũng như Thỏa thuận chuyển giao công nghệ để chính thức hóa mối quan hệ.

  Thorion và VMC sẽ hợp tác bán sản phẩm tại Việt Nam.

  Ông Appleyard lưu ý:

  “Tôi rất vui mừng được ký kết Biên bản ghi nhớ này với Tập đoàn Sản xuất Viettel khi chúng tôi theo đuổi mô hình kinh doanh phát triển nội dung địa phương, xác định các đối tác có năng lực nhất ở tất cả các thị trường mục tiêu. Mối quan hệ này với VMC là tín hiệu cực kỳ tốt cho việc triển khai các sản phẩm Thorion tại Việt Nam.”

  Giày sneaker và

  Giày sneaker và

  Zalo
  Hotline