Thống nhất các thiết kế cơ bản cho Lò phản ứng trình diễn HTGR giữa Vương quốc Anh và Nhật Bản / JAEA

Thống nhất các thiết kế cơ bản cho Lò phản ứng trình diễn HTGR giữa Vương quốc Anh và Nhật Bản / JAEA

  Thống nhất các thiết kế cơ bản cho Lò phản ứng trình diễn HTGR giữa Vương quốc Anh và Nhật Bản / JAEA

  Thiết kế cơ bản của lò phản ứng trình diễn HTGR sẽ giống nhau ở Nhật Bản và Vương quốc Anh, đồng thời nhiên liệu cũng sẽ được hợp lý hóa dựa trên công nghệ HTTR (HTTR được hiển thị trong ảnh).
  ◆ Sử dụng kiến ​​thức HTTR
  Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản có kế hoạch làm cho thiết kế cơ bản của lò phản ứng trình diễn HTGR giống nhau đối với Nhật Bản và Vương quốc Anh. Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch bắt đầu vận hành các lò phản ứng trình diễn vào những năm 2030 và chính phủ Anh cũng có kế hoạch bắt đầu vận hành vào đầu những năm 30. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản đang tham gia vào kế hoạch phát triển lò phản ứng trình diễn của Vương quốc Anh, đồng thời hướng tới việc nghiên cứu thiết kế cơ bản. Có khả năng cao là giai đoạn thiết kế cơ bản của Nhật Bản và Vương quốc Anh sẽ trùng lặp, và các thiết kế riêng lẻ sẽ gặp khó khăn do lịch trình. Nhiên liệu cũng sẽ được hợp lý hóa bằng cách phát triển nó dựa trên công nghệ của lò phản ứng nghiên cứu và thử nghiệm kỹ thuật nhiệt độ cao "HTTR" (Oarai, tỉnh Ibaraki).
   Bộ Chiến lược Kinh doanh, Năng lượng và Công nghiệp Vương quốc Anh (BEIS) đã chọn HTGR là "Chương trình trình diễn và R&D lò phản ứng mô-đun mới" của mình. Vào tháng 8 năm ngoái, chúng tôi đã bắt đầu nghiên cứu sơ bộ (Giai đoạn A) cho thiết kế cơ bản của lò phản ứng trình diễn HTGR.

  Zalo
  Hotline