TEPCO HD hợp tác với JR East trong hoạt động kinh doanh/cơ sở văn phòng chung có sẵn tại 35 quận

TEPCO HD hợp tác với JR East trong hoạt động kinh doanh/cơ sở văn phòng chung có sẵn tại 35 quận

    Công ty Điện lực Tokyo Holdings (HD) đã thông báo vào ngày 27 rằng họ đã ký kết hợp tác với JR East trong lĩnh vực kinh doanh văn phòng chung. Các thành viên của dịch vụ văn phòng chia sẻ của TEPCO HD sẽ có thể sử dụng văn phòng chia sẻ riêng của JR East. Mục tiêu là 110 văn phòng chia sẻ của JR East tại 31 quận, ngoại trừ Tokyo và ba quận, và việc sử dụng sẽ bắt đầu từ ngày 5 tháng 3. TEPCO HD hiện có thể phát triển hoạt động kinh doanh văn phòng chia sẻ tại 35 quận, bao gồm cả khu vực đô thị Tokyo. Tổng số thành viên của cả hai công ty đạt khoảng 550.000 người.
     

    Zalo
    Hotline