Tập đoàn điện lực Kansai An toàn và sức khỏe mùa hè

Tập đoàn điện lực Kansai An toàn và sức khỏe mùa hè

    ◆Tuần tra điều hành để nâng cao nhận thức
    Tập đoàn Điện lực Kansai coi an toàn là cốt lõi trong các hoạt động kinh doanh của mình và chú ý đến việc ngăn ngừa tai nạn lao động và quản lý sức khỏe của công nhân. Vào mùa hè, hãy thực hiện các biện pháp chống say nắng và nỗ lực nâng cao nhận thức về an toàn và sức khỏe. Chúng tôi đang thực hiện các hoạt động về an toàn và sức khỏe để cải thiện hơn nữa môi trường làm việc, bao gồm các cuộc tuần tra an toàn của chủ tịch và giám đốc điều hành. Tính năng đặc biệt này giới thiệu những nỗ lực của Kinden, Kanden Engineering và Kanden Plant.

    Zalo
    Hotline