Tạo quỹ ra mắt doanh nghiệp mua điện mặt trời điện áp thấp

Tạo quỹ ra mắt doanh nghiệp mua điện mặt trời điện áp thấp

  Tạo quỹ ra mắt doanh nghiệp mua điện mặt trời điện áp thấp

  (出所:日経BP、画像はイメージ)

  Động lực phát triển điện mặt trời thương mại hạ thế ngày càng tăng
  (Nguồn: Nikkei BP, ảnh là ảnh)

  Vào ngày 9 tháng 12, Fund Creation (Chiyoda, Tokyo), một công ty con hợp nhất của Fund Creation Group, đã hợp tác với Elevista (Chuo-ku, Tokyo), công ty vận hành nền tảng giao dịch SOLSEL cho các nhà máy điện mặt trời. đã bắt đầu kinh doanh mua các nhà máy điện mặt trời thương mại điện áp thấp.

  Hoạt động kinh doanh này sẽ được thực hiện thông qua một công ty có mục đích đặc biệt (SPC) và chúng tôi dự định mua một số bất động sản vào cuối năm nay. Điện mặt trời thương mại điện áp thấp là một thị trường rộng lớn với công suất lắp đặt là 16,9 triệu kW (16,9 GW), tạo ra một môi trường có thể thu được các cơ hội đầu tư sinh lời cao nếu liên hệ được với các nhà đầu tư cá nhân, là cơ sở đầu tư chính. Người ta nói rằng

  Các quỹ sẽ được huy động bằng cách cấu trúc một quỹ và nhóm công ty sẽ đầu tư hợp tác thầm lặng vào SPC dưới dạng tiền hạt giống và phần (nợ) chết sẽ được mua từ bên ngoài. Trong tương lai, chúng tôi sẽ chấp nhận đầu tư hợp tác thầm lặng từ các nhà đầu tư bên ngoài và hướng đến mở rộng quy mô quỹ.

  Với sự khởi đầu của hệ thống biểu giá điện đầu vào (FIT), nhóm công ty đã phát triển các nhà máy điện mặt trời lớn (nhà máy điện mặt trời quy mô lớn) được kết nối chủ yếu với các đường dây phân phối cao áp và đường dây truyền tải siêu cao áp. Cho đến nay, 10 nhà máy điện mặt trời lớn đã được phát triển với tổng công suất 17,4MW. Trong tương lai, ngành kinh doanh phát điện mặt trời sẽ nhắm đến việc đảm bảo lợi nhuận hơn nữa thông qua năng lượng mặt trời thương mại điện áp thấp và năng lượng mặt trời cực lớn.

  Trong lĩnh vực siêu năng lượng mặt trời mà công ty đang nghiên cứu cho đến nay, việc tăng cường các nỗ lực khử cacbon toàn cầu là một cơn gió thuận chiều và đầu tư năng lượng tái tạo đang bùng nổ, đồng thời cạnh tranh để giành được các dự án ngày càng gay gắt. Ngoài hoạt động kinh doanh phát điện mặt trời thông thường sử dụng FIT, công ty có kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh bằng cách tích cực thực hiện các phương pháp mới như kinh doanh phát điện mặt trời không FIT và bán điện thông qua PPA (thỏa thuận mua bán điện) của công ty.

  Zalo
  Hotline