Sự nóng lên toàn cầu, giải mã từ tuyên bố của các bộ trưởng môi trường G7 Trọng tâm là than đá

Sự nóng lên toàn cầu, giải mã từ tuyên bố của các bộ trưởng môi trường G7 Trọng tâm là than đá

    Vào ngày 16, Nhóm Bảy nước (G7) sẽ kết thúc cuộc họp kéo dài hai ngày của các bộ trưởng khí hậu, năng lượng và môi trường và đưa ra tuyên bố chung. Loại mô tả nào sẽ được đưa ra cho các điểm quan tâm, chẳng hạn như mở rộng năng lượng tái tạo và bãi bỏ các nhà máy nhiệt điện than, cho cuộc họp thượng đỉnh (Hội nghị thượng đỉnh G7 Hiroshima) vào tháng 5

    Zalo
    Hotline