[Phiên bản xếp hạng động của Grid Tech]

[Phiên bản xếp hạng động của Grid Tech]

  ◆ Furukawa Electric đề xuất một công nghệ từ Bỉ giúp hoàn thiện môi trường DLR chỉ với một thiết bị

  Cảm biến ADR Ampasimon

   ◇ Công nghệ xếp hạng đường truyền động (DLR) sử dụng AI và dự đoán chính xác ngay cả những khu vực có tốc độ gió thấp
   đang hướng tới thương mại hóa ở Nhật Bản. Châu Âu đã ở giai đoạn thực tế. Furukawa Electric Power Systems (FEPS, Thành phố Yokohama, Chủ tịch: Kazuya Ohno), một công ty con của Furukawa Electric, đã bắt đầu bán hệ thống DLR, vốn có thị phần lớn ở Châu Âu.

  Zalo
  Hotline