Nhà máy năng lượng mặt trời khổng lồ 100MW do JUWI Shizen Energy xây dựng tại thành phố Fukushima

Nhà máy năng lượng mặt trời khổng lồ 100MW do JUWI Shizen Energy xây dựng tại thành phố Fukushima

   Công trình mega-solar (nhà máy điện mặt trời quy mô lớn) "Nhà máy điện số 1 Azuma Kofuji" tại thành phố Fukushima đã hoàn thành và bàn giao vào ngày 31 tháng 3. JUWI Shizen Energy (Bunkyo-ku, Tokyo) đã nhận được đơn đặt hàng cho các dịch vụ EPC (kỹ thuật, mua sắm và xây dựng), mà công ty đã công bố vào ngày 19 tháng 4.

  (Nguồn: JUWI Shizen Energy)

  Toàn cảnh Nhà máy điện số 1 Azuma Kofuji
  (Nguồn: JUWI Shizen Energy)

  Thực thể kinh doanh là Dự án năng lượng mặt trời của Canada (Shinjuku-ku, Tokyo). Nhà máy điện sử dụng sơ đồ của Đạo luật Năng lượng Tái tạo Nông thôn. Người ta nói rằng họ đã sử dụng khoảng 186 ha đất, phần lớn đã bị bỏ hoang.

  (Nguồn: JUWI Shizen Energy)

  Một phần của Nhà máy điện số 1 Azuma-Kofuji
  (Nguồn: JUWI Shizen Energy)

   Công suất của tấm pin mặt trời sẽ là 100MW và công suất của lưới điện sẽ là 80MW. Sản lượng điện hàng năm dự kiến ​​đạt khoảng 107.000 MWh, tương đương với khoảng 31.000 hộ gia đình bình thường và hiệu quả giảm phát thải CO2 hàng năm sẽ vào khoảng 50.000 tấn. Giá mua điện áp đầu vào (FIT) không được tiết lộ.

   Các tấm pin mặt trời được sản xuất bởi Canadian Solar và bộ điều hòa năng lượng (PCS) được sản xuất bởi Sungrow của Trung Quốc. Các dịch vụ EPC sẽ do JUWI Shizen Energy cung cấp và các dịch vụ O&M (vận hành và bảo trì) sẽ do Canadian Solar cung cấp. Việc xây dựng bắt đầu vào tháng 8 năm 2020 và bắt đầu hoạt động vào ngày 30 tháng 9 năm 2022.

   Đối với JUWI Shizen Energy, đây sẽ là nhà máy điện hoàn thành lớn nhất từ ​​trước đến nay. Công ty có thành tích hoàn thành EPC cho nhà máy điện mặt trời với tổng công suất tấm pin là 602MW, bao gồm cả nhà máy điện này.

  Zalo
  Hotline