Nhà bán lẻ năng lượng tái tạo của Úc Enova thêm mảng quản lý

Nhà bán lẻ năng lượng tái tạo của Úc Enova thêm mảng quản lý

  Nhà bán lẻ năng lượng tái tạo của Úc Enova thêm mảng quản lý Solar panels. Author: Chris Baird. License: Creative Commons. Attribution 2.0 Generic.

  Enova Energy, nhà bán lẻ năng lượng cộng đồng tập trung vào năng lượng tái tạo đầu tiên của Úc, đã được đưa vào quản lý tự nguyện sau khi bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra và lạm phát gia tăng.

  Một hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) vào thứ Ba cho thấy Simon John Cathro và Andrew Thomas Blundell đã được bổ nhiệm làm quản trị viên. Cuộc họp đầu tiên với các chủ nợ của công ty đang gặp khó khăn được lên lịch vào ngày 30 tháng 6 năm 2022.

  Trong một e-mail gửi tới khách hàng của mình, được News Corporation của Australia Broadcasting Corporation (ABC) xem, Enova giải thích rằng cuộc khủng hoảng năng lượng "tồi tệ" trong Thị trường Điện Quốc gia đã dẫn đến những tác động "không thể chịu nổi" đối với khả năng hoạt động của công ty. Khó khăn trong việc đảm bảo các thỏa thuận giá cố định sau khi kết thúc thỏa thuận trước đó với nhà bán lẻ điện trong nước Diamond Energy và giới hạn định giá của khách hàng được coi là một số trở ngại đối với công ty.

  Được thành lập vào năm 2016, Enova thuộc sở hữu của hơn 1.600 cổ đông cộng đồng người Úc. Hoạt động kinh doanh của công ty tập trung vào việc cung cấp nguồn điện sản xuất tại địa phương từ các nhà máy điện tái tạo.

  Theo báo cáo, toàn bộ đội ngũ của Enova đã bị coi là thừa như một phần của quy trình quản trị, trong khi khách hàng của nó sẽ được tự động chuyển sang một nhà bán lẻ mới.

  Zalo
  Hotline