Nghiên cứu kéo dài hai năm nhằm phát triển dự án sử dụng năng lượng gió để tạo ra hydro ngoài khơi – Malta

Nghiên cứu kéo dài hai năm nhằm phát triển dự án sử dụng năng lượng gió để tạo ra hydro ngoài khơi – Malta

  Nghiên cứu kéo dài hai năm nhằm phát triển dự án sử dụng năng lượng gió để tạo ra hydro ngoài khơi – Malta.

  tạo ra hydro ngoài khơi malta

  Các nhà nghiên cứu tại Đại học Malta đang nghiên cứu khả năng sản xuất hydro xanh ngoài biển bằng cách sử dụng năng lượng do tua-bin gió nổi tạo ra.

  Sử dụng năng lượng tái tạo để sản xuất hydro thường được coi là một giải pháp sạch để cung cấp năng lượng cho các nền kinh tế đang phát triển đang đói năng lượng trong khi chống biến đổi khí hậu.

  Dự án cũng dự đoán việc sử dụng công nghệ pít-tông sáng tạo do Đại học Malta phát triển để lưu trữ năng lượng dư thừa do tua-bin gió tạo ra.

  Hệ thống lưu trữ giúp khắc phục tính chất không liên tục của năng lượng gió, do đó đảm bảo năng lượng sẵn có liên tục cho quá trình điện phân phải diễn ra để chiết xuất hydro từ nước biển.

  Dự án kéo dài hai năm có tên HydroGenEration đang được thực hiện bởi Đại học Malta và công ty FLASC BV, có trụ sở tại Hà Lan, và được Cơ quan Năng lượng và Nước tài trợ theo Chiến lược Quốc gia về Nghiên cứu và Đổi mới Năng lượng và Nước .

  Các nhà nghiên cứu tin rằng người dùng cuối mục tiêu của một dự án như vậy sẽ là ngành công nghiệp hàng hải, bao gồm tàu ​​biển, tàu giải trí và các hệ thống hàng hải phụ thuộc vào hydro khác.

  Kỹ sư Robert Farrugia giải thích rằng công nghệ lưu trữ năng lượng, có tên là Bộ tích lũy pít-tông lỏng nổi sử dụng nước biển nén (FLASC), được phát triển tại Đại học Malta và có thể được áp dụng trong môi trường ngoài khơi bất kể độ sâu của biển.

  Ông nói FLASC là một lựa chọn lý tưởng để kết nối với một nhà máy điện gió ngoài khơi và để triển khai ở Địa Trung Hải, nơi có đặc điểm là vùng nước sâu.

  Robert Farrugia , Kỹ sư cho biết:

  Hệ thống lưu trữ năng lượng FLASC làm trơn tru năng lượng gió biến đổi được cung cấp cho nhà máy hydro ngoài khơi, do đó cải thiện số giờ hoạt động cho hệ thống điện phân.

  “Hơn nữa, tránh được những mối nguy hiểm liên quan đến hệ thống lưu trữ năng lượng như pin.”

  Hydro xanh được sản xuất bằng cách sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng gió và chỉ có oxy được giải phóng dưới dạng sản phẩm phụ. Việc tạo ra hydro từ năng lượng gió đòi hỏi một số quy trình khác nhau bắt đầu từ các nhà máy thẩm thấu ngược ngốn năng lượng để khử muối và làm sạch nước biển, sau đó sẽ cung cấp cho quá trình điện phân.

  Sau khi điện phân, một máy nén sẽ được sử dụng để hydro có thể được lưu trữ một cách khả thi để sử dụng tại chỗ hoặc vận chuyển đến người dùng cuối.

  Nhóm dự án HydroGenEration đang tiến hành đánh giá tình trạng của các công nghệ hiện tại và mới nổi, xem xét các địa điểm triển vọng tại địa phương, các hạn chế và cơ hội, xác định các bên liên quan và tiến hành lập mô hình số để điều tra tính khả thi của việc sản xuất hydro xanh ngoài khơi.

  Các nhà nghiên cứu nói rằng việc kết hợp sản xuất hydro với sản xuất điện gió ngoài khơi tận dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên như gió và nước biển sẵn có miễn phí.

  “Các lợi ích bổ sung cũng bao gồm đồng vị trí, dễ dàng cung cấp cho người dùng cuối chẳng hạn như những người trong lĩnh vực hàng hải và giảm chi phí. Họ lập luận rằng hydro có thể được vận chuyển qua các đường ống với tổn thất ít hơn đáng kể và công nghệ đơn giản hơn.

  Nghiên cứu đang được tiến hành bởi Oleksii Pirotti, Diane Scicluna, Robert N. Farrugia, Tonio Sant, Daniel Buhagiar và Jessica Settino.

  Điểm nổi bật:

  • Các nhà nghiên cứu của Đại học Malta đang điều tra việc sản xuất hydro xanh ngoài khơi bằng cách kết hợp các tua-bin gió nổi và một hệ thống lưu trữ năng lượng sáng tạo

  Nghiên cứu kéo dài hai năm nhằm phát triển dự án sử dụng năng lượng gió để tạo ra hydro ngoài khơi,

  Zalo
  Hotline