Ngân sách bổ sung lần 2 cho năm 2010 Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch / chi phí công trình công cộng 1,6 nghìn tỷ yên, trái phiếu chính phủ hỗ trợ 83,7 tỷ yên

Ngân sách bổ sung lần 2 cho năm 2010 Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch / chi phí công trình công cộng 1,6 nghìn tỷ yên, trái phiếu chính phủ hỗ trợ 83,7 tỷ yên

  Ngân sách bổ sung lần 2 cho năm 2010 Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch / chi phí công trình công cộng 1,6 nghìn tỷ yên, trái phiếu chính phủ hỗ trợ 83,7 tỷ yên


  Đề xuất bổ sung ngân sách thứ hai cho tài khóa 2022, hỗ trợ các biện pháp kinh tế toàn diện được chính phủ quyết định vào ngày 28 tháng 10, cung cấp cái nhìn tổng quan về Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch. Tổng số tiền là 2.021,6 tỷ yên trên cơ sở chính phủ tài trợ. 1.617,4 tỷ yên sẽ được trích lập cho các dự án công trình công cộng, với phần lớn trong số 1.035,8 tỷ yên được trích lập cho năm tài chính 2011, năm giữa của 5 năm tăng tốc các biện pháp phòng ngừa, giảm nhẹ thiên tai và khả năng chống chịu của quốc gia. Chi phí công trình công cộng của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch cho các biện pháp tăng tốc trong 5 năm sẽ ở mức tương đương với ngân sách bổ sung cho năm tài chính trước đó (1.021,3 tỷ yên).


  Đề cương về ngân sách bổ sung liên quan đến Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch đã được báo cáo vào ngày 4 tại Tiểu ban Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch của Đảng Dân chủ Tự do (Chủ tịch Jun Tsushima) tổ chức tại Tokyo. Ngân sách bổ sung cho toàn bộ chính phủ sẽ được quyết định vào ngày 8.
  Cơ cấu tổng ngân sách dành cho các công trình công cộng và công trình phi công cộng theo chủ đề chính sách là: ▽ Nỗ lực chống tăng giá và tăng lương = 175,8 tỷ yên ▽ Phục hồi và củng cố "khả năng kiếm tiền" của khu vực bằng cách tận dụng đồng yên yếu hơn = 2,555 100 triệu yên ▽ Tăng tốc "chủ nghĩa tư bản mới" = 47,6 tỷ yên ▽ Đảm bảo an toàn và an ninh cho người dân, chẳng hạn như phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, thúc đẩy khả năng phục hồi của quốc gia và ứng phó với những thay đổi trong môi trường ngoại giao và an ninh = 1,5428 nghìn tỷ yên.


  Nhìn vào cơ cấu chi tiêu cho các công trình công cộng, 1,0358 nghìn tỷ yên sẽ được chi cho các biện pháp tăng tốc trong 5 năm trên cơ sở chính phủ quốc gia, 331,3 tỷ yên sẽ được chi cho phục hồi và tái thiết sau thiên tai, và 31,0 tỷ yên sẽ được chi cho ứng phó trước những thay đổi trong môi trường ngoại giao và an ninh. 100 triệu yên, và 25,9 tỷ yên để đảm bảo an toàn và an ninh cho người dân.


  Phân tích chi tiêu cho các công trình công cộng theo từng biện pháp cụ thể như sau: 243,1 tỷ yên cho kiểm soát lũ lưu vực sông với sự hợp tác của tất cả các bên liên quan, 173,0 tỷ yên cho việc tăng cường chức năng của mạng lưới đường trục quốc gia, và 62,2 tỷ yên cho công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai địa phương các biện pháp cho cơ sở hạ tầng đường bộ. 163,6 tỷ yên cho các biện pháp đối phó với cơ sở hạ tầng quan trọng bị lão hóa, 16,3 tỷ yên cho việc cải thiện phát triển và giám sát cơ sở hạ tầng bằng công nghệ kỹ thuật số, hỗ trợ các biện pháp chống chịu quốc gia cho chính quyền địa phương sử dụng trợ cấp an toàn và phòng chống thiên tai, v.v. 302,5 tỷ yên sẽ được đầu tư vào


  Như một biện pháp để cân bằng các đơn đặt hàng cho các công trình công cộng sẽ được tăng thêm trong ngân sách bổ sung, chúng tôi sẽ thúc đẩy đặt hàng trong năm tài chính bằng cách sử dụng hành vi tạo gánh nặng cho nợ ngân khố quốc gia. Trên cơ sở chi phí dự án, 77,7 tỷ yên dự kiến ​​cho trái phiếu chính phủ bằng 0 và 83,7 tỷ yên cho trái phiếu thúc đẩy kinh doanh, chủ yếu dành cho xây dựng với thời gian xây dựng từ ba năm trở lên. 20 tỷ yên sẽ được phân bổ cho FILP.

  Zalo
  Hotline