Ngân hàng Kyoto chuyển đổi sang cơ cấu công ty mẹ, nhằm vào tháng 10 năm 2023

Ngân hàng Kyoto chuyển đổi sang cơ cấu công ty mẹ, nhằm vào tháng 10 năm 2023

  Ngân hàng Kyoto chuyển đổi sang cơ cấu công ty mẹ, nhằm vào tháng 10 năm 2023


  Nobuhiro Doi, Chủ tịch Bank of Kyoto, giải thích về việc chuyển đổi sang hệ thống công ty mẹ tại một cuộc họp báo (ngày 31 tháng 10, trụ sở chính của Bank of Kyoto tại Kyoto)
  Ngân hàng Kyoto đã thông báo vào ngày 31 rằng họ sẽ bắt đầu xem xét việc chuyển đổi sang hệ thống công ty mẹ. Với mục tiêu chuyển đổi vào tháng 10 năm 2023, công ty mẹ sẽ thiết lập một hệ thống giám sát tập đoàn bằng cách đặt các công ty con như ngân hàng, chứng khoán và thẻ tín dụng dưới sự bảo trợ của nó. Về mục tiêu của quá trình chuyển đổi, Chủ tịch Nobuhiro Doi cho biết tại một cuộc họp báo, "Chúng tôi sẽ làm việc linh hoạt và linh hoạt để mở rộng kinh doanh trong nhiều lĩnh vực giúp giải quyết các vấn đề khu vực, không bị ràng buộc bởi lĩnh vực tài chính."

  Các chi tiết như phương thức và lịch trình di chuyển sẽ được hoàn thiện trong tương lai. Dưới sự bảo trợ của công ty mẹ, "Hầu hết tất cả các công ty con đều xếp hàng ngang hàng" (Chủ tịch Doi), thúc đẩy sự độc lập và tăng trưởng của từng công ty con và tăng cường quản trị như một tập đoàn. Các công ty con sẽ được thành lập sau khi chuyển đổi sẽ được xem xét cho một loạt các lĩnh vực kinh doanh, chẳng hạn như các công ty tư vấn và các công ty thương mại trong khu vực. Về đại diện của công ty mẹ và ngân hàng sẽ trở thành công ty con, ông Doi nói, "Mọi người nên nghĩ khác."

  Ngân hàng đã công bố vào ngày 31 rằng lợi nhuận ròng hợp nhất trong giai đoạn tháng 4 đến tháng 9 năm 2022 dự kiến ​​sẽ tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái lên 15,9 tỷ yên. Thu nhập lãi thuần, chủ yếu là lãi cho vay và lãi và cổ tức chứng khoán, dự kiến ​​sẽ tăng, vượt dự báo trước đó là 900 triệu yên.

  Zalo
  Hotline