Một số hình ảnh khai trương của VinFast tại Triễn lãm Paris Motor Show 2022

Một số hình ảnh khai trương của VinFast tại Triễn lãm Paris Motor Show 2022

  Một số hình ảnh khai trương của VinFast tại Triễn lãm Paris Motor Show 2022

  Nguồn ảnh: Antonela DUNCA
  Giám đốc Giải pháp Tài chính Chez VinFast Châu Âu

  No alternative text description for this image

  No alternative text description for this image

  No alternative text description for this image

  No alternative text description for this image

  No alternative text description for this image

  No alternative text description for this image

  No alternative text description for this image

  No alternative text description for this image

  Zalo
  Hotline