Lần đấu thầu thứ 14 cho năng lượng mặt trời, giá thầu thắng tối thiểu FIT là 9,50 yên

Lần đấu thầu thứ 14 cho năng lượng mặt trời, giá thầu thắng tối thiểu FIT là 9,50 yên

  Lần đấu thầu thứ 14 cho năng lượng mặt trời, giá thầu thắng tối thiểu FIT là 9,50 yên

  画像はイメージです


  Ngày 25/11, Tổ chức điều phối truyền tải điện liên vùng (OCCTO/Koto-ku, Tokyo) đã công bố kết quả đấu thầu điện mặt trời lần thứ 14 (lần thứ 3 năm 2022) và đấu thầu điện mặt trời lần thứ 15 (lần thứ 4 năm 2022). công suất đã công bố.

  Kết quả đấu thầu cho từng hạng mục như sau.

  Danh mục mục tiêu FIP: Công suất phát điện từ 1.000 kW trở lên

  Zalo
  Hotline