Khai trương tòa nhà riêng tại Kashima/Singapore, tích hợp văn phòng và cơ sở nghiên cứu

Khai trương tòa nhà riêng tại Kashima/Singapore, tích hợp văn phòng và cơ sở nghiên cứu

  Khai trương tòa nhà riêng tại Kashima/Singapore, tích hợp văn phòng và cơ sở nghiên cứu


  Sự xuất hiện của The GEAR (từ tài liệu thông cáo báo chí)

  Tòa nhà riêng của Kajima "The GEAR" ở Singapore đã khai trương vào ngày 4. Nó có các chức năng của trụ sở châu Á của Kashima, trung tâm R&D và trung tâm đổi mới mở. Các công ty thuộc tập đoàn từ trước đến nay nằm rải rác trong nước sẽ được hợp nhất, đồng thời sức mạnh tổng hợp giữa bộ phận kinh doanh xây dựng và phát triển và bộ phận phát triển công nghệ sẽ được thể hiện rõ hơn, nhằm tạo ra những mảng kinh doanh mới.


  Tòa nhà là một tòa nhà RC với 1 tầng hầm và 6 tầng trên mặt đất, với tổng diện tích là 13.061 mét vuông. Nó được thiết kế bởi Kajima và được xây dựng bởi Kajima Overseas Asia (Singapore).
  Tăng cường hợp tác giữa các bộ phận kinh doanh và bộ phận nghiên cứu và phát triển công nghệ bằng cách phát triển các văn phòng và cơ sở nghiên cứu một cách tích hợp. Nó cũng hoạt động như một văn phòng thử nghiệm giám sát từng khu vực văn phòng bằng camera AI và thiết bị cảm biến, đồng thời thu thập dữ liệu về môi trường văn phòng. Thúc đẩy các hoạt động hợp tác với các đối tác đổi mới mở như các công ty khởi nghiệp và các trường đại học.

  Zalo
  Hotline