Khái niệm CCU đã được nêu ra ở Ishikari City

Khái niệm CCU đã được nêu ra ở Ishikari City

  [Vui lòng đăng ký trang Youtube của Pacific Group tại

  https://www.youtube.com/channel/UCAxje1GxiUpZD6MEcR0f5Jg/videos

  Chúng tôi có các buổi chia sẻ về kinh doanh thực tế hàng tuần]

  Khái niệm CCU đã được nêu ra ở Ishikari City


  Các nỗ lực hướng tới một xã hội không có carbon có liên quan sâu sắc đến quá trình hồi sinh khu vực. Chúng tôi đã tóm tắt phong trào hướng tới một thành phố không carbon đang lan rộng ở Hokkaido. Tại thành phố Ishikari, phía bắc thành phố Sapporo, một khái niệm CCU đã được đưa ra để thu thập và sử dụng carbon dioxide (CO2), và tại thành phố Muroran, “thị trấn sắt”, động lực thu hút năng lượng gió ngoài khơi đang tăng lên. Tại thành phố Kushiro, một thí nghiệm trình diễn "carbon xanh" hấp thụ CO2 bằng cách sử dụng tảo đã bắt đầu. Tại Thị trấn Kamishihoro, vùng Tokachi, chúng tôi đang nghiên cứu việc sử dụng khí sinh học bằng cách sử dụng phân bò.
  Khái niệm CCU đã được nêu ra ở Ishikari City.


  Các nỗ lực hướng tới một xã hội không có carbon có liên quan sâu sắc đến quá trình hồi sinh khu vực. Chúng tôi đã tóm tắt phong trào hướng tới một thành phố không carbon đang lan rộng ở Hokkaido. Tại thành phố Ishikari, phía bắc thành phố Sapporo, một khái niệm CCU đã được đưa ra để thu thập và sử dụng carbon dioxide (CO2), và tại thành phố Muroran, “thị trấn sắt”, động lực thu hút năng lượng gió ngoài khơi đang tăng lên. Tại thành phố Kushiro, một thí nghiệm trình diễn "carbon xanh" hấp thụ CO2 bằng cách sử dụng tảo đã bắt đầu. Tại Thị trấn Kamishihoro, vùng Tokachi, chúng tôi đang nghiên cứu việc sử dụng khí sinh học bằng cách sử dụng phân bò.

  Zalo
  Hotline