Kết quả của cuộc đấu giá năng lượng mặt trời, lần đầu tiên giá trúng thầu thấp nhất ở mức "8 yên"

Kết quả của cuộc đấu giá năng lượng mặt trời, lần đầu tiên giá trúng thầu thấp nhất ở mức "8 yên"

  Công suất đấu thầu thành công là 69MW, số lượng người tham gia vẫn tăng mặc dù chưa đạt công suất đề xuất.

  (Nguồn: Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp)

  Cơ chế hệ thống đấu thầu
  (Nguồn: Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp)

   Vào ngày 25 tháng 8, Tổ chức Điều phối các nhà điều hành truyền tải liên khu vực (OCTO) đã công bố cuộc đấu thầu lần thứ 17 (năm tài chính 2023) dựa trên Đạo luật về các biện pháp đặc biệt liên quan đến việc sử dụng năng lượng tái tạo, nhắm mục tiêu sản xuất điện quang điện (kết nối điện áp cao và điện áp cao đặc biệt). dự án có công suất từ ​​250 kW trở lên) được công bố 2 lần. Bắt đầu từ năm tài chính này, các nhà máy điện có công suất từ ​​500 kW trở lên sẽ phải tuân theo Biểu giá nạp điện (FIP), còn các nhà máy điện có công suất từ ​​250 kW trở lên và dưới 500 kW sẽ phải áp dụng biểu giá nạp điện (FIT) hệ thống.

   Đối với cuộc đấu giá này, giá giới hạn trên đã được công bố trước và được ấn định ở mức 9,43 yên/kWh, thấp hơn 0,07 yên so với mức 9,50 yên/kWh trước đó. Ngoài ra, tổng công suất chào bán là 110,8879 MW chưa tính mục tiêu FIP và FIT.

   Kết quả là số lượng người tham gia đấu thầu thấp hơn công suất được đưa ra và tất cả những người tham gia đều được trúng thầu. Tổng cộng có 55 dự án và 69,0742 MW đã được trao cho FIP và FIT. Lần trước, chúng tôi tham gia một gói thầu vượt công suất đưa ra, so với tổng số 20 dự án FIP và FIT với tổng công suất 105 MW, số lượng hồ sơ dự thầu đã tăng hơn gấp đôi, mặc dù công suất giảm đáng kể. Điều này là do đợt đấu thầu thành công gần đây nhất bao gồm một dự án điện áp cao đặc biệt quy mô lớn với công suất 89,6 MW nên dự án này đã chiếm tới 85% số tiền mời thầu.

   Trong số 55 dự án có tổng công suất khoảng 69,07 MW lần này, có 43 dự án FIP từ 500 kW trở lên, tổng công suất khoảng 64,30 MW và 12 dự án FIT từ 250 kW đến dưới 500 kW, tổng công suất khoảng 4,76 MW. Trong đợt đấu thầu trước, có 13 dự án FIP với tổng công suất khoảng 102,1 MW và 7 dự án thuộc phạm vi FIT với tổng công suất khoảng 2,9 MW, số vụ và khối lượng tăng gần gấp đôi.

   Nhân tiện, trong số các cuộc đấu thầu thành công của FIP, chỉ có một dự án điện cực cao có công suất từ ​​2 MW trở lên là 15 MW của CS Fukushima Ishikawa LLC và giá thầu thành công là 9,39 yên/kWh.

   Giá thầu thành công bình quân gia quyền đã giảm từ 9,34 yên/kWh trong cuộc khảo sát trước đó xuống 9,30 yên/kWh khoảng 0,04 yên, nhưng mức giảm này nhỏ hơn mức giảm giá tối đa (0,7 yên/kWh). Ngoài ra, giá chào thấp nhất là 8,95 yên/kWh, giảm 0,05 yên so với mức 9,00 yên/kWh trước đó, lần đầu tiên giảm xuống mức 8 yên. Năm nhà thầu thành công hàng đầu đã trả khoảng 8 yên và mức giá thấp nhất là 8,95 yên/kWh dành cho dự án 900kW của Daiwa Green Energy. Mặt khác, giá trúng thầu cao nhất là 9,43 yên/kWh, giảm 0,06 yên so với mức 9,49 yên/kWh trước đó.

   Do công suất đấu thầu thấp hơn giới hạn chào bán nên giá thầu thành công cao nhất bị kẹt ở mức giá giới hạn trên là 9,43 yên/kWh và bình quân gia quyền của giá thầu thành công là 9,30 yên/kWh, bình quân gia quyền của giá thầu ... Giá cả như nhau và tác dụng hạ giá do đấu thầu cạnh tranh bị hạn chế.

   Số phương án kinh doanh trình xem xét lần này là 59, tổng công suất 73,924 MW, vượt xa số lần đệ trình trước đó (37). Trong đó, có 56 công ty đủ điều kiện tham gia đấu thầu, tổng công suất là 71,074 MW. Hơn nữa, trong số đó, 55 đã thực sự tham gia đấu thầu, trong khi 1 không tham gia đấu thầu.

   Ở đợt đấu thầu này, tuy chưa đạt công suất nhưng số lượng hồ sơ dự thầu được nộp lại cao hơn đáng kể so với lần trước. Tuy nhiên, có thể nguyên nhân khiến số lượng người tham gia lần này tăng cao là do 15 trường hợp trúng thầu lần trước đã quay trở lại chợ lần này.

   

  Zalo
  Hotline