IFC cung cấp 105 triệu USD cho dự án năng lượng mặt trời 550MW của Brookfield ở Ấn Độ

IFC cung cấp 105 triệu USD cho dự án năng lượng mặt trời 550MW của Brookfield ở Ấn Độ

  IFC tập trung hỗ trợ các sáng kiến ​​năng lượng tái tạo nhằm cung cấp cho người tiêu dùng thương mại và công nghiệp trên khắp Ấn Độ mức giá năng lượng cạnh tranh hơn.

  Giày sneaker và

  Kể từ năm 2010, IFC đã đầu tư 2,79 tỷ USD vào nhiều dự án nhằm tăng cường năng lượng tái tạo. Tín dụng: Diyana Dimitrova / Shutterstock.

  Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) đã cam kết đầu tư 105 triệu USD vào dự án năng lượng mặt trời 550MW của Brookfield Asset Management tại Bikaner, Rajasthan.

  Khoản đầu tư này sẽ được chuyển thông qua các trái phiếu dài hạn không chuyển đổi, đặc biệt được phân bổ cho các phương tiện chuyên dụng của dự án.

  IFC, một thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới, tập trung hỗ trợ các sáng kiến ​​năng lượng tái tạo nhằm mang lại cho người tiêu dùng thương mại và công nghiệp trên khắp Ấn Độ mức giá năng lượng cạnh tranh hơn.

  Động thái này là một phần trong kế hoạch của Ấn Độ nhằm tăng công suất nhiên liệu phi hóa thạch lên 500GW vào năm 2030, một bước quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng xanh của đất nước.

  Giám đốc khu vực Nam Á của IFC Imad Fakhoury cho biết: “Thông qua quan hệ đối tác với Brookfield, IFC mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng năng lượng sạch rộng rãi hơn bằng cách chứng minh khả năng tồn tại của việc sản xuất và bán năng lượng tái tạo quy mô lớn cho các khách hàng doanh nghiệp và công nghiệp trên toàn Ấn Độ, thông qua hệ thống truyền tải liên bang.

  “Các phương án mua sắm mới nhấn mạnh vai trò của các giao dịch kết hợp trong việc tăng cường đầu tư vào năng lượng tái tạo, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường và bù đắp lượng khí thải carbon của ngành năng lượng - chìa khóa để đạt được các mục tiêu về khí hậu của Ấn Độ.”

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:  https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:  https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline