Hóa đơn tiền điện, gas, biện pháp giảm thiểu thay đổi đột ngột / Bãi bỏ do giảm đáng kể chi phí nhiên liệu, hay giảm một nửa trợ cấp?

Hóa đơn tiền điện, gas, biện pháp giảm thiểu thay đổi đột ngột / Bãi bỏ do giảm đáng kể chi phí nhiên liệu, hay giảm một nửa trợ cấp?

    ◆Chính sách của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp là bắt đầu sớm nhất vào cuối tháng. Về các biện pháp giảm thiểu đối với những thay đổi mạnh mẽ về giá điện và khí đốt, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp đang vận động để tìm kiếm căn cứ việc thu hẹp quy mô và bãi bỏ đang có đà tăng trưởng. Hội đồng tư vấn kinh tế và tài chính của chính phủ (do Thủ tướng Fumio Kishida làm chủ tịch) đã công bố "cắt giảm dần và bãi bỏ" từ tháng 10 năm nay trở đi trong chính sách cơ bản cho ngân sách tài khóa 2024. Một quan chức cấp cao của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp cho biết: "Thật khó để giải thích rằng các biện pháp sẽ tiếp tục", do chi phí nhiên liệu đã giảm đáng kể so với mức đỉnh của năm ngoái. Cuối cùng, đảng cầm quyền cần phải đưa ra quyết định và ngày càng có nhiều quan điểm cho rằng quyết định sẽ được đưa ra sớm nhất là vào tháng 8.

     

    Zalo
    Hotline