Hỗ trợ phí “đến mùa xuân năm sau” / Thủ tướng Kishida bày tỏ quan điểm trong phiên họp Quốc hội bất thường

Hỗ trợ phí “đến mùa xuân năm sau” / Thủ tướng Kishida bày tỏ quan điểm trong phiên họp Quốc hội bất thường

    Thủ tướng Fumio Kishida đã công bố trong bài phát biểu về chính sách của mình tại phiên họp Quốc hội bất thường vào ngày 23 rằng các biện pháp giảm thiểu thay đổi mạnh mẽ nhằm giảm gánh nặng về giá xăng, điện và khí đốt sẽ tiếp tục cho đến mùa xuân năm sau. Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên hỗ trợ các khoản trợ cấp địa phương cho chính quyền địa phương để hỗ trợ người tiêu dùng và doanh nghiệp giảm bớt gánh nặng. Gói kinh tế toàn diện sẽ được hoàn thiện vào tháng 10 sẽ bao gồm chính sách đầu tư mạnh mẽ quy mô lớn vào quá trình khử cacbon và an ninh trong vòng hai đến ba năm, nhấn mạnh rằng nó sẽ "mở đầu một thời kỳ thay đổi". Ông cũng tuyên bố rằng chính phủ sẽ "mở rộng đầu tư vào việc bảo tồn năng lượng" để chuẩn bị cho việc giá năng lượng tăng cao.

    Thủ tướng Kishida phát biểu về chính sách
     

    Zalo
    Hotline