Dự án mẫu dùng trang thiết bị và kỹ thuật của First Solar tại KCN Phước Đông

Dự án mẫu dùng trang thiết bị và kỹ thuật của First Solar tại KCN Phước Đông

    Dự án mẫu dùng trang thiết bị và kỹ thuật của First Solar tại KCN Phước Đông 
    Một số hình ảnh của trạm điện mặt trời nổi và áp mái sử dụng công nghệ và kỹ thuật của First Solar tại KCN Phước Đông thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam tại tỉnh Tây Ninh. KCN Phước Đông là doanh nghiệp tiên phong sử dụng năng lượng sạch cung cấp cho các nhà đầu tư sản xuất trong KCN của mình

    Zalo
    Hotline