Đơn đặt hàng thành viên Nikkenren nhận được từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2019: Tăng 4,6%, 7,9 nghìn tỷ yên, cao nhất trong 20 năm qua

Đơn đặt hàng thành viên Nikkenren nhận được từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2019: Tăng 4,6%, 7,9 nghìn tỷ yên, cao nhất trong 20 năm qua

  Liên đoàn các nhà thầu xây dựng Nhật Bản (Nikkenren, Chủ tịch Yoichi Miyamoto) đã thông báo vào ngày 30 rằng số lượng đơn đặt hàng xây dựng mà 93 công ty thành viên nhận được trong nửa đầu năm tài chính 2023 (tháng 4 đến tháng 9) là 7.090.072, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước. cùng kỳ năm ngoái là 100 triệu yên. Trong khu vực công, sự phát triển của các cơ sở quốc phòng và cảng ở vùng Kyushu, và trong khu vực tư nhân, động lực là tái phát triển đô thị ở trung tâm Tokyo. Mỗi dự án xây dựng này có chi phí từ 10 tỷ đến 100 tỷ yên, đẩy con số tổng thể lên cao.

  Chi tiết về đơn đặt hàng xây dựng là 7,6567 nghìn tỷ yên, tăng 8,5% ở Nhật Bản và 250,4 tỷ yên, giảm 50,3% ở nước ngoài. Trong nước, khu vực tư nhân tăng 7,2% lên 5.687,9 tỷ yên, khu vực chính phủ tăng 12,4% lên 1.923,9 tỷ yên và khu vực khác tăng 27,6% lên 45,0 tỷ yên. Nhìn vào xu hướng trong 20 năm qua trên cơ sở nửa đầu năm tài chính, tổng số tiền đã vượt kỷ lục của năm trước (7.558,5 tỷ yên), lập mức cao kỷ lục mới.

  Trong khu vực tư nhân, ngành sản xuất giảm 23,0% xuống 1.0142 tỷ yên, và ngành phi sản xuất tăng 18,9% lên 4.545,9 tỷ yên. Trong ngành sản xuất, có 2 ngành tăng là dệt may (tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước) và các ngành khác (tăng 10,6%), nhưng 6 ngành còn lại đều giảm. Mặt khác, trong khu vực phi sản xuất có 6 ngành tăng trưởng, gồm ngành bất động sản (tăng 26,5%) và ngành dịch vụ (tăng 10,7%), chiếm tỷ trọng lớn trong tổng và 3 ngành còn lại. các ngành công nghiệp bao gồm công nghiệp thông tin và truyền thông, thương mại và các ngành công nghiệp khác đều giảm.

  Phân tích đối với các văn phòng chính phủ là các cơ quan quốc gia tăng 5,8% lên 1.0235,1 tỷ yên, và các cơ quan địa phương tăng 26,5% lên 688,7 tỷ yên. Đối với các tổ chức quốc gia, chính phủ quốc gia tăng 23,5% lên 772,4 tỷ yên, các cơ quan hành chính độc lập tăng 20,2% lên 115,1 tỷ yên và các công ty liên quan đến chính phủ giảm 22,1% xuống 347,6 tỷ yên. Đối với các tổ chức địa phương, các quận tăng 34,9% lên 146,4 tỷ yên, các thành phố tăng 54,0% lên 398,2 tỷ yên, các tổ chức công địa phương giảm 21,5% xuống 91,6 tỷ yên và các tổ chức khác tăng 13,6%.Giảm 52,5 tỷ yên.

  Tổng số đơn đặt hàng của thành viên chỉ trong tháng 9 là 2,1557 nghìn tỷ yên, tăng 0,2% so với cùng tháng năm ngoái. Doanh thu nội địa tăng 7,7% lên 2.0102,4 tỷ yên, trong đó khu vực tư nhân tăng 17,3% lên 1.587,1 tỷ yên, và khu vực chính phủ giảm 14,6% xuống 492,3 tỷ yên. Theo Nikkenren, việc xây dựng vào tháng 9 được thúc đẩy bởi việc xây dựng tòa nhà tái phát triển cao nhất đất nước trị giá khoảng 400 tỷ yên, bắt đầu xây dựng gần Ga Tokyo.

  Zalo
  Hotline