DOE tìm kiếm thông tin về khí hóa sinh khối hiệu quả cao để sản xuất hydro

DOE tìm kiếm thông tin về khí hóa sinh khối hiệu quả cao để sản xuất hydro

  DOE tìm kiếm thông tin về khí hóa sinh khối hiệu quả cao để sản xuất hydro.

  Sản xuất hydro hiệu quả cao

  Thông tin (RFI) tìm kiếm đầu vào về chiến lược và công nghệ để phát triển các thiết kế khí hóa tiên tiến nhằm chuyển đổi nguyên liệu sinh khối và chất thải hỗn hợp thành khí tổng hợp để cho phép sản xuất hydro sạch với chi phí thấp.

  RFI này hỗ trợ các nỗ lực chung của Chương trình quản lý carbon và Hydro của FECM và Chương trình bắn hydro của DOE. Động lực tìm kiếm thông tin này dựa trên tiềm năng độc đáo của các quy trình khí hóa thân thiện với việc thu giữ carbon để chuyển đổi sinh khối hỗn hợp rắn và nguyên liệu thải thành hydro sạch, rất hữu ích như một chất mang năng lượng đã khử cacbon và để tổng hợp nhiên liệu vận chuyển đã khử cacbon, hóa chất, điện và các sản phẩm hữu ích khác.   

  Mục đích của RFI là thu hút phản hồi từ các thành viên trong ngành, nhà đầu tư, nhà phát triển dự án, tổ chức phi chính phủ, học viện, phòng thí nghiệm nghiên cứu, cơ quan chính phủ và các bên liên quan khác về công nghệ và chiến lược mà các công ty đang triển khai hoặc có thể triển khai để tăng sản lượng hydro sạch từ nguyên liệu thay thế có giá trị thấp, không bao gồm than và than cốc truyền thống, với chi phí cạnh tranh và phù hợp với các yếu tố thị trường. Vì mục đích của RFI này, việc sản xuất hydro sạch sẽ dựa trên các quy trình khí hóa hiệu quả, bao gồm cả việc thu hồi carbon để đảm bảo hiệu suất phát thải carbon thực bằng 0 hoặc âm thực theo phân tích vòng đời phù hợp.

  Thế còn việc chúng tôi đồng tổ chức một  hội thảo trực tuyến thì sao ? Hãy giáo dục, thu hút và chuyển đổi nền kinh tế hydro!

  Hydrogen Central là tạp chí trực tuyến toàn cầu về nền kinh tế hydro, chúng tôi có thể giúp bạn tổ chức các hội thảo trên web có sức ảnh hưởng lớn, trở thành tài liệu tham khảo toàn cầu về chủ đề của bạn và là nguồn khách hàng tiềm năng thường xuyên. 

  RFI này không phải là một thông báo về cơ hội tài trợ. DOE không chấp nhận đơn đăng ký RFI này và DOE cũng sẽ không hoàn trả bất kỳ chi phí nào trong việc chuẩn bị phản hồi.

  Các câu trả lời phải được gửi dưới dạng điện tử tới : Hydrogen_Gasification_RFI@NETL.DOE.GOV với dòng chủ đề “DE-FOA-0003259 RFI” không muộn hơn 5 giờ chiều (ET) trước ngày 12 tháng 2 năm 2024. FECM giảm thiểu tác động đến môi trường và khí hậu của hóa thạch nhiên liệu và quy trình công nghiệp trong khi nỗ lực đạt được mức phát thải ròng bằng không trong nền kinh tế của chúng ta. Các lĩnh vực công nghệ ưu tiên bao gồm thu hồi carbon, chuyển đổi carbon, loại bỏ carbon dioxide, vận chuyển và lưu trữ carbon dioxide, sản xuất hydro với quản lý carbon, giảm phát thải khí mêtan và sản xuất khoáng chất quan trọng. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập trang web FECM, đăng ký nhận thông báo tin tức của FECM và truy cập trang web Phòng thí nghiệm Công nghệ Năng lượng Quốc gia.

  DOE tìm kiếm thông tin về khí hóa sinh khối hiệu quả cao để sản xuất hydro.

  Zalo
  Hotline