Cục Phát triển Kyushu / Đường Soyo Gokase Khu vực Shiobara/Murono, công việc cải tạo sẽ bắt đầu trong năm 2011

Cục Phát triển Kyushu / Đường Soyo Gokase Khu vực Shiobara/Murono, công việc cải tạo sẽ bắt đầu trong năm 2011

  Cục Phát triển Khu vực Kyushu sẽ bắt đầu công việc xây dựng trên Quốc lộ 218 Đường Soyo Gokase (tỉnh Kumamoto và tỉnh Miyazaki) vào cuối năm tài chính 2023. Dự án bắt đầu vào năm tài chính 2020 và đang tiến hành thiết kế khảo sát và thu hồi đất, đồng thời công việc cải tạo sẽ bắt đầu ở một số nơi đã hoàn thành việc thu hồi đất. Trong năm tài chính 2011, tỉnh Kumamoto sẽ ngân sách 270 triệu yên cho công việc cải tiến ở khu vực Shiobara và tỉnh Miyazaki sẽ ngân sách 455 triệu yên cho công việc cải tiến ở khu vực Murono.


   Đường Soyo Gokase là một đoạn của Đường cao tốc Kyushu Chuo (Tuyến Nobeoka của Đường cao tốc Kyushu Odan), là đường trục tiêu chuẩn cao. Theo kế hoạch, có ba IC, Soyo, Gokase-nishi và Gokase-higashi, với tổng chiều dài khoảng 7,9 km và hai làn đường (tất cả các tên IC đều là dự kiến). Tổng chi phí dự án dự kiến ​​khoảng 37,8 tỷ yên.


   Đoạn từ Shiobara, Thị trấn Yamato, Tỉnh Kumamoto, là điểm bắt đầu, đến ranh giới tỉnh với Tỉnh Miyazaki (khoảng 4 km) là Văn phòng Quốc lộ Sông Kumamoto, và đoạn từ ranh giới tỉnh với Tỉnh Kumamoto đến cuối điểm, Thị trấn Gokase, Sankasho, Tỉnh Miyazaki (khoảng 3 km).・9 km) thuộc thẩm quyền của Văn phòng Quốc lộ và Sông Nobeoka.


   Trong tổng chiều dài, 4 hầm khoảng 0,88 km, 11 cầu khoảng 1,14 km, còn lại là đào đắp. Các cấu trúc chính sẽ bao gồm một đường hầm dài 400 mét và một cây cầu dài 150 mét ở phía Kumamoto, một đường hầm dài 230 và 200 mét và các cây cầu 270 và 210 mét ở phía Miyazaki.


   Sau khi hoàn thành, nó sẽ thúc đẩy sự hình thành một mạng lưới đóng vai trò là trục ngang mới cho Kyushu và dự kiến ​​sẽ có những tác động như thúc đẩy trao đổi giữa các khu vực, hồi sinh khu vực và phát triển công nghiệp. Một mạng lưới kép được đảm bảo và dự kiến ​​sẽ đóng vai trò là con đường thay thế cho con đường hiện có trong trường hợp xảy ra thảm họa, góp phần đảm bảo an toàn và an ninh cho khu vực.

  Zalo
  Hotline