Có thể chế tạo máy biến dòng ngay cả với dòng điện nhỏ/Viện nghiên cứu điện miền Trung phát triển phương pháp thiết kế mới cho nguồn điện cảm biến trong đường dây truyền tải điện ngầm

Có thể chế tạo máy biến dòng ngay cả với dòng điện nhỏ/Viện nghiên cứu điện miền Trung phát triển phương pháp thiết kế mới cho nguồn điện cảm biến trong đường dây truyền tải điện ngầm

    ◆Bảo trì thiết bị thông minh hơn

    Một nguyên mẫu CT (hình vòng) đã được tạo ra và thiết bị CNTT đã thực sự hoạt động ổn định.

    Viện Nghiên cứu Công nghiệp Điện lực Trung ương đã phát triển một phương pháp thiết kế mới cho máy biến dòng điện (CT) dùng làm nguồn điện cho thiết bị cảm biến giám sát đường dây truyền tải điện ngầm. CT thông thường chỉ được áp dụng cho các đường dây truyền tải điện nơi có dòng điện lớn chạy qua. Lần này, chúng tôi đã nghĩ ra một công thức tính toán độc đáo cho phép chúng tôi thiết kế CT theo cường độ dòng điện và tính số vòng dây của cuộn dây CT. Nó cho phép thiết kế CT linh hoạt theo dòng điện áp dụng và góp phần bảo trì thiết bị thông minh hơn. Có một vấn đề.

    Zalo
    Hotline