Cơ quan Năng lượng bắt đầu thảo luận về việc thiết kế luật kinh doanh CCS/mục tiêu đệ trình dự luật vào năm tới

Cơ quan Năng lượng bắt đầu thảo luận về việc thiết kế luật kinh doanh CCS/mục tiêu đệ trình dự luật vào năm tới

    Vào ngày 14, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp và Cơ quan Tài nguyên và Năng lượng đã bắt đầu thảo luận về việc thúc đẩy quản lý carbon bằng công nghệ CCUS (thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon dioxide). Ngoài việc tiến hành thiết kế hệ thống Đạo luật Kinh doanh CCS (tên dự kiến) với mục tiêu thương mại hóa CCS (thu hồi và lưu trữ carbon dioxide) vào năm 2030, các vấn đề liên quan đến tái chế carbon sẽ được giải quyết. Mục đích là đệ trình Đạo luật Kinh doanh CCS tại phiên họp thường kỳ của Quốc hội bắt đầu từ tháng 1 năm sau.

    Zalo
    Hotline