Cảng Shannon Foynes | Trung tâm năng lượng xanh quốc tế

Cảng Shannon Foynes | Trung tâm năng lượng xanh quốc tế

    ESB và Cảng Shannon Foynes tăng cường quan hệ đối tác khi quá trình chuyển đổi Cửa sông Shannon thành trung tâm năng lượng xanh quốc tế đang tăng tốc

    Là một phần của dự án này, ESB sẽ thành lập một trung tâm xây dựng điện gió ngoài khơi để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lắp ráp và chế tạo các nền tảng điện gió nổi ngoài khơi.

    Sự hợp tác này hoàn toàn phù hợp với quy hoạch tổng thể của Cảng Shannon Foynes, trong đó hình dung ra sự phát triển của bốn cơ sở cốt lõi trong cửa sông. Chúng bao gồm lắp ráp cấu trúc phụ tại Moneypoint, tích hợp tua-bin và vận hành trước tại cảng Foynes, kho chứa ướt tại các địa điểm khác nhau trong cửa sông và cơ sở Vận hành & Bảo trì, cũng được đặt tại Foynes. Trọng tâm của các kế hoạch của Cảng Shannon Foynes là tạo ra một cảng nước sâu trên Đảo Foynes, được kết nối trực tiếp với mạng lưới giao thông quốc gia thông qua kết nối đường sắt đã được khôi phục và kết nối đường bộ mới.

    Zalo
    Hotline