Briggs Marine hợp tác tư vấn O&M Nhật Bản

Briggs Marine hợp tác tư vấn O&M Nhật Bản

  Briggs Marine hợp tác tư vấn O&M Nhật Bản
  Thỏa thuận với Horizon Ocean Management sẽ thấy cả hai công ty cung cấp dịch vụ tư vấn gió ngoài khơi

  Briggs Marine đã ký một thỏa thuận hợp tác với liên doanh Hokutaku và Mitsui Horizon Ocean Management (HOM) để thiết lập một hoạt động gió ngoài khơi và tư vấn bảo trì và cung cấp dịch vụ tại Nhật Bản.

  Thỏa thuận sẽ chứng kiến cả hai công ty cùng hợp tác để cung cấp dịch vụ tư vấn phát triển trước đấu thầu, dịch vụ ngăn ngừa tổn thất phát triển, hỗ trợ lắp đặt và tư vấn chiến lược vận hành đẳng cấp thế giới và cung cấp dịch vụ trên toàn bộ tài sản điện gió ngoài khơi.

  Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên có hiệu lực ngay lập tức, với cả hai bên hiện đang tích cực làm việc với khách hàng ở Nhật Bản trong các lĩnh vực phát triển điện gió ngoài khơi, bảo hiểm và lắp đặt tài sản.

  Horizon cho biết sự hợp tác này sẽ mang lại một đề xuất mạnh mẽ tầm cỡ thế giới cho các công ty phát triển năng lượng gió ngoài khơi, phòng chống tổn thất và bảo hiểm, lắp đặt và vận hành.

  Giám đốc điều hành Horizon Nobuyuki Takagi cho biết: “Chuỗi cung ứng gió ngoài khơi châu Âu có nhiều kinh nghiệm về hàng hải và dưới biển thông qua lịch sử lâu đời trong các lĩnh vực như Dầu khí.

  “Để hiện thực hóa tầm nhìn triển khai điện gió ngoài khơi quốc gia của chúng tôi, HOM tin rằng việc học hỏi và làm việc với các công ty hàng đầu tại các thị trường tiên tiến hơn này sẽ phát triển và nâng cao năng lực của Nhật Bản sớm hơn, cuối cùng giúp thiết lập năng lực địa phương trong trung và dài hạn.

  “Chúng tôi đã sớm xác định Briggs Marine là một trong những chuyên gia về cáp ngoài khơi có vòng đời đầy đủ tốt nhất và rất vui được cộng tác với họ tại đây, Nhật Bản.

  “Với bề dày kinh nghiệm về gió ngoài khơi và là một trong những công ty đầu tiên đảm bảo các khuôn khổ O&M kéo dài nhiều năm từ các nhà phát triển điện gió ngoài khơi lớn, chúng tôi tin rằng thỏa thuận của chúng tôi với Briggs Marine sẽ giúp thiết lập năng lực gió ngoài khơi thực sự ở Nhật Bản sớm hơn nhiều.”

  Giám đốc điều hành của Briggs Marine, Collieson Briggs cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng được cộng tác với HOM, giúp mở rộng phạm vi địa lý của năng lượng gió ngoài khơi của chúng tôi ra ngoài châu Âu.

  “Chúng tôi liên tục theo dõi các cơ hội ngày càng tăng ở nước ngoài và xác định Nhật Bản là thị trường thích hợp nhất để thiết lập sự hiện diện trong lĩnh vực năng lượng tái tạo đang phát triển nhanh chóng của châu Á.

  “Rõ ràng từ những cuộc thảo luận ban đầu rằng Briggs và HOM đã chia sẻ một số nguyện vọng và hệ tư tưởng chung, quyết định thiết lập một thỏa thuận hợp tác là một quyết định dễ dàng thực hiện.

  “Chúng tôi tin tưởng rằng HOM sẽ là một công ty mạnh trong thị trường điện gió ngoài khơi Nhật Bản khi thị trường dịch vụ O&M đạt đến khối lượng quan trọng trong những năm tới và chúng tôi rất vui mừng được bổ sung vào bộ khả năng bảo dưỡng tài sản của họ.

  “Cơ hội để ngay lập tức hỗ trợ khu vực Nhật Bản bằng cách chia sẻ những bài học mà chúng tôi đã học được ở châu Âu là rất hấp dẫn.

  “Cung cấp các dịch vụ tư vấn và chiến lược gió ngoài khơi, tư vấn ngăn ngừa tổn thất và chuyên môn giảm thiểu rủi ro cho phép chúng tôi phát triển hơn nữa sự hiện diện của mình trong tất cả các giai đoạn của vòng đời gió ngoài khơi.”

  Zalo
  Hotline