Bộ trưởng Tái thiết `` Chính phủ sẽ cùng nhau giải quyết những tin đồn về việc xả nước đã qua xử lý '' / Nhấn mạnh tại Hội đồng Tái thiết và Phục hồi Fukushima

Bộ trưởng Tái thiết `` Chính phủ sẽ cùng nhau giải quyết những tin đồn về việc xả nước đã qua xử lý '' / Nhấn mạnh tại Hội đồng Tái thiết và Phục hồi Fukushima

    "Hội đồng Tái thiết và Phục hồi Fukushima sau Thảm họa Hạt nhân" đã được tổ chức tại Thành phố Fukushima vào ngày 28, nơi chính phủ quốc gia và chính quyền địa phương thảo luận về các biện pháp phục hồi sau vụ tai nạn tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi của Công ty Điện lực Tokyo. được tổ chức với chủ đề về những tin đồn có hại liên quan đến việc xả nước vào đại dương. Mỗi bộ, cơ quan báo cáo kết quả giám sát các vùng biển và hải sản. Bộ trưởng Tái thiết Hiromichi Watanabe, chủ tịch hội đồng, nhấn mạnh rằng việc xả nước đã qua xử lý là "một bước tiến lớn hướng tới việc tái thiết Fukushima, mở đường cho việc ngừng hoạt động." Anh cho thấy ý định sẽ dùng mọi biện pháp có thể để chống lại tin đồn.

    Bộ trưởng Tái thiết Watanabe thể hiện ý định hợp tác của chính phủ để chống lại những tin đồn liên quan đến việc xả nước đã qua xử lý ALPS ra biển (phía trước bên trái, bên phải: Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nishimura)
     

    Zalo
    Hotline