Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch / Tài chính 2021 kiểm soát trực tiếp việc xây dựng và công việc, số lượng hợp đồng ở mức cao thứ hai trong 5 năm qua

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch / Tài chính 2021 kiểm soát trực tiếp việc xây dựng và công việc, số lượng hợp đồng ở mức cao thứ hai trong 5 năm qua

  Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch / Tài chính 2021 kiểm soát trực tiếp việc xây dựng và công việc, số lượng hợp đồng ở mức cao thứ hai trong 5 năm qua


  Theo "Tài liệu hợp đồng xây dựng được kiểm soát trực tiếp của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch (phiên bản 2022)" do Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch công bố vào ngày 16, tổng giá trị hợp đồng cho công việc xây dựng và các hoạt động theo kiểm soát trực tiếp của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch là 2.560,5 tỷ yên trong năm tài chính 2021. Đây là mức cao thứ hai trong năm. Chi phí xây dựng là 2.055,2 tỷ yên (giảm 14,1% so với năm tài khóa 2020) và 505,3 tỷ yên cho công việc (tăng 2,9%). Mặc dù công việc xây dựng năm 2020 giảm xuống dưới mức cao nhất trong 5 năm qua, nhưng hoạt động kinh doanh đang có xu hướng đi lên trong vài năm qua và đã đạt mức cao kỷ lục.


  Tổng số hợp đồng xây dựng và công việc là 28.858, cao thứ ba trong 5 năm qua sau năm 2020 và 2019. Mặc dù cả số lượng hợp đồng và số lượng hợp đồng đều giảm so với năm tài khóa 2020, nhưng có thể nhận định rằng “gần bằng mức trung bình của 5 năm qua và mức độ không quá thấp”, theo Phòng Kế toán của Văn phòng Nội các. Công việc bao gồm tư vấn kiến ​​trúc và kỹ thuật dân dụng, khảo sát, khảo sát địa chất, v.v. Trong khi số lượng vụ việc giảm so với năm tài chính 2020, số tiền lại tăng lên và người ta suy đoán rằng lô đặt hàng sẽ lớn hơn.


   Trong số 9.576 dự án xây dựng được ký hợp đồng thông qua đấu thầu cạnh tranh rộng rãi và đấu thầu cạnh tranh chỉ định, có 349 trường hợp phát sinh vấn đề trong quá trình thực hiện hợp đồng. Tỷ lệ mới mắc là 3,6%, thấp nhất trong 5 năm qua và cải thiện từ 4,2% trong năm tài khóa 2008. Trong số 11.060 trường hợp, 165 trường hợp đã ngừng hoạt động. Tỷ lệ mới mắc là 1,5%, tương đương với mức 1,4% trong năm tài chính 2020. Có 2.748 dự án xây dựng (2.772 trong năm tài chính 2020) và 1.043 dự án (867) bị từ chối hồ sơ dự thầu.


  Tỷ lệ dự án xây dựng được khảo sát giá thầu thấp là 1,2%, bằng với tỷ lệ của năm 2020. Kết quả khảo sát có 7 trường hợp (không tăng, không giảm) không đạt mục tiêu khảo sát và hợp đồng. Tỷ lệ điều tra giá thầu thấp cho công việc là 0,9%, giảm từ 1,1% trong năm trước và thấp nhất trong 5 năm. Còn 4 vụ (9 vụ) không đạt đối tượng điều tra và hợp đồng.


  Tỷ lệ trúng thầu trong 5 năm qua là ▽Năm tài chính 2017 = 92,52% cho công trình xây dựng, 84,59% cho công việc ▽Năm tài chính 2018 = 92,74%, 84,92% ▽Năm tài chính 2019 = 93,06%, 84,71% ▽ Năm tài chính 20 = 93,02%, 84,83 % ▽ Năm tài chính 2009 = 92,55%, 84,86% -, gần như bằng phẳng.

  Zalo
  Hotline