Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch / Hệ thống khu vực để thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tái tạo trong tòa nhà, để tạo ra các hướng dẫn với sự hỗ trợ cho việc sử dụng của chính quyền địa phương

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch / Hệ thống khu vực để thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tái tạo trong tòa nhà, để tạo ra các hướng dẫn với sự hỗ trợ cho việc sử dụng của chính quyền địa phương

  Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch sẽ chuẩn bị các hướng dẫn cho chính quyền địa phương vận hành hệ thống để chuẩn bị cho việc thực thi "hệ thống thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo trong các tòa nhà" được tạo ra bởi Luật Bảo tồn Năng lượng Tòa nhà sửa đổi vào năm 2024. Chúng tôi cung cấp bình luận về hệ thống, quy trình tạo kế hoạch và thông tin tham khảo liên quan để hỗ trợ việc sử dụng hệ thống suôn sẻ.

  Hệ thống này bắt buộc các doanh nghiệp phát triển trong các khu vực được chỉ định bởi các kế hoạch xúc tiến do các thành phố tạo ra phải nỗ lực lắp đặt các cơ sở năng lượng tái tạo trong các tòa nhà của họ. Khi lắp đặt thiết bị sử dụng năng lượng tái tạo, các biện pháp sẽ được thực hiện để nới lỏng tỷ lệ diện tích sàn, tỷ lệ che phủ tòa nhà và hạn chế chiều cao như một giấy phép đặc biệt.

  Vào ngày 8, một cuộc họp trực tuyến của Tiểu ban Môi trường Xây dựng của Tiểu ban Xây dựng (Chủ tịch: Giáo sư Yoshiaki Nakano thuộc Viện Khoa học Công nghiệp, Đại học Tokyo) đã được tổ chức để báo cáo dự thảo hướng dẫn cuối cùng.

  Hướng dẫn là một ví dụ về thành phần của kế hoạch xúc tiến, tôi liệt kê 4 mục phổ biến. Phương pháp nghiên cứu cho từng cài đặt đã được giải thích.

  Cần xem xét các điều kiện môi trường như tốc độ gió trung bình, tốc độ dòng chảy của sông, diện tích có thể lắp đặt ở từng khu vực khi lựa chọn khu vực quy hoạch và loại thiết bị sử dụng năng lượng tái tạo. Ông chỉ ra rằng điều quan trọng là phải loại trừ những khu vực khó lắp đặt thiết bị năng lượng tái tạo trong các tòa nhà theo quy định dựa trên các luật và quy định khác, đồng thời đưa ra quyết định dựa trên mong muốn của cư dân địa phương và các doanh nghiệp liên quan. .

  Ông chỉ ra sự cần thiết phải xem xét các yêu cầu áp dụng ngoại lệ đối với từng tỷ lệ diện tích sàn, tỷ lệ che phủ tòa nhà và giới hạn chiều cao. Để giảm tác động môi trường của các khu vực đô thị, điều quan trọng là phải chia nhỏ quan điểm của từng giấy phép đặc biệt, chẳng hạn như vị trí và phương pháp lắp đặt.

  Zalo
  Hotline