AIIB cho Bangladesh vay 200 triệu USD để phát triển năng lượng tái tạo

AIIB cho Bangladesh vay 200 triệu USD để phát triển năng lượng tái tạo

  AIIB cho Bangladesh vay 200 triệu USD để phát triển năng lượng tái tạo
  Điểm nổi bật:
  Thỏa thuận cho vay được ký bởi Ban Quan hệ Kinh tế (ERD) thuộc Bộ Tài chính.
  AIIB đã giữ lãi suất ở mức 0,60% và Bangladesh sẽ phải hoàn trả số tiền đã vay trong 18 năm.
  Bangladesh đã nhận được khoản tín dụng dài hạn trị giá 200 triệu USD từ Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng Châu Á (AIIB) để phát triển một loạt các dự án cơ sở hạ tầng, trong đó nổi bật là mở rộng năng lượng tái tạo tại nước này. Việc cải thiện cơ sở hạ tầng điện và năng lượng tái tạo nhằm đảm bảo cung cấp điện tối ưu trên khắp Bangladesh. Tuyên bố chính thức từ Chính phủ Bangladesh cho biết một thỏa thuận cho vay đã được Ban Quan hệ Kinh tế (ERD) thuộc Bộ Tài chính ký vào ngày 26 tháng 4.

  Theo chi tiết của cơ sở tài chính từ AIIB, Bangladesh sẽ phải hoàn trả khoản vay trong 18 năm. Cũng sẽ có một thời gian gia hạn năm năm. Sẽ có một khoản phí 0,25% và một khoản phí cam kết 0,25% hàng năm cho phần không được rút. AIIB giữ nguyên lãi suất 0,60%. Cũng sẽ có biên độ chi phí đi vay biến đổi được tính AIIB.

  Nhà đầu tư thuộc sở hữu nhà nước của Bangladesh có tên là Công ty TNHH Phát triển Hạ tầng (IDCOL), sẽ giải ngân số tiền này để phát triển các dự án năng lượng tái tạo, hiệu quả năng lượng và cơ sở hạ tầng xã hội. IDCOL vay vốn từ chính phủ Bangladesh và các công ty quốc tế và cung cấp các khoản vay chi phí thấp cho các nhà phát triển năng lượng tái tạo.

  IDCOL thúc đẩy cả các dự án điện mặt trời lớn và lắp đặt năng lượng mặt trời trên mái nhà. Hầu hết các công trình lắp đặt trên sân thượng đều nằm trên nóc các nhà máy may mặc - những cơ sở kinh tế lớn mạnh của Bangladesh. IDCOL sẽ cung cấp tài chính để triển khai 300 MWp lắp đặt năng lượng mặt trời trên mái nhà vào cuối năm 2022 tại Bangladesh.

  Bangladesh đang đặt mục tiêu tập trung chủ yếu vào điện khí hóa đất nước và cung cấp điện toàn thời gian để tạo động lực cho quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa nhanh chóng. Bangladesh là nền kinh tế phát triển nhanh nhất Đông Nam Á trong những năm gần đây. Nhưng điều đáng tiếc là gần 22% dân số vẫn chưa được sử dụng điện. Theo một số ước tính, việc cung cấp điện không ổn định đã gây ra khoảng 2 đến 3% tổn thất DGP hàng năm.

  Bangladesh hiện đang tạo ra khoảng 787 MW năng lượng tái tạo. Các dự án điện mặt trời có vai trò chính vì chúng sản xuất ra 553 MW năng lượng. Bangladesh đã đặt mục tiêu sản xuất 40% tổng lượng điện từ năng lượng tái tạo vào năm 2041.

  Zalo
  Hotline