28,9 nghìn tỷ yên Quyết định bổ sung ngân sách lần thứ 2, kiểm soát chi phí điện 22,8 nghìn tỷ yên trái phiếu chính phủ

28,9 nghìn tỷ yên Quyết định bổ sung ngân sách lần thứ 2, kiểm soát chi phí điện 22,8 nghìn tỷ yên trái phiếu chính phủ

  28,9 nghìn tỷ yên Quyết định bổ sung ngân sách lần thứ 2, kiểm soát chi phí điện 22,8 nghìn tỷ yên trái phiếu chính phủ
  Đề xuất bổ sung ngân sách lần thứ 2 cho năm 2010 đảm bảo nguồn tài chính thông qua phát hành trái phiếu chính phủ và thiếu kỷ luật tài khóa.
  Chính phủ đã quyết định về ngân sách bổ sung thứ hai cho tài khóa 2022 tại cuộc họp Nội các luân phiên vào ngày 8. Các khoản chi bổ sung trong tài khoản chung sẽ đạt 28.922,2 tỷ yên, tập trung vào các biện pháp hạn chế hóa đơn tiền điện và khí đốt. Vì thặng dư thu nhập từ thuế không thể được bù đắp, 22,852 nghìn tỷ yên, tương đương 80%, sẽ được trang trải bằng việc phát hành trái phiếu chính phủ mới.

  Chúng tôi mong muốn ban hành nó trong phiên Chế độ ăn kiêng hiện tại. Nó sẽ hỗ trợ các biện pháp kinh tế toàn diện được quyết định vào ngày 28 tháng 10.

  2.487 nghìn tỷ yên và 620,3 tỷ yên sẽ được phân bổ lần lượt để giảm gánh nặng cho hóa đơn tiền điện và tiền gas thành phố bắt đầu từ tháng 1 năm 2011. 3.027,2 tỷ yên đã được phân bổ cho việc gia hạn trợ cấp để kiềm chế giá xăng và dầu hỏa tăng.

  Chúng tôi sẽ đóng góp 5,4956 nghìn tỷ yên cho các chi phí liên quan đến "chủ nghĩa tư bản mới", chẳng hạn như học hỏi lại, hỗ trợ cho các công ty khởi nghiệp và thúc đẩy quá trình khử cacbon, theo chủ trương của Thủ tướng Fumio Kishida. Tổng chi phí của các biện pháp kinh tế sẽ là 29.086,1 tỷ yên.

  Dự báo doanh thu thuế cho năm tài chính 2022 đã được điều chỉnh tăng thêm 3,124 nghìn tỷ yên, sẽ được sử dụng như một nguồn tài chính. Thu nhập ngoài thuế và thặng dư thanh toán cho năm tài chính 2021 cũng sẽ được sử dụng làm nguồn tài chính, nhưng phần lớn chúng sẽ được trang trải bằng cách tăng phát hành trái phiếu chính phủ. Trong số này, 20,376 nghìn tỷ yên là trái phiếu chính phủ bù đắp thâm hụt.

  Do đó, doanh thu từ thuế cho năm tài chính 2010 sẽ đạt mức cao kỷ lục 68,359 nghìn tỷ yên trong năm thứ ba liên tiếp. Mặt khác, lượng trái phiếu chính phủ mới sẽ phát hành trong năm 2010 sẽ là 62,4789 nghìn tỷ yên, tăng 70% so với kế hoạch ban đầu. Kỷ luật tài khóa kém vì đây là kỷ luật lớn thứ hai trong quá khứ sau năm 2020.

  Zalo
  Hotline