[Yêu cầu ngân sách năm tài khóa 2012] Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch / GX ngân sách 164 tỷ yên, tăng cường bảo tồn năng lượng trong tòa nhà và phát triển cảng

[Yêu cầu ngân sách năm tài khóa 2012] Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch / GX ngân sách 164 tỷ yên, tăng cường bảo tồn năng lượng trong tòa nhà và phát triển cảng

     Vào ngày 24, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch đã hoàn thiện yêu cầu ngân sách cho ngân sách tài khóa 2024. Tổng số tiền của tài khoản chung là 7.038,9 tỷ yên, tăng 19% so với ngân sách ban đầu cho năm tài chính 2011. Trong lĩnh vực GX (Chuyển đổi xanh), 164 tỷ yên sẽ được phân bổ để tăng cường các biện pháp tiết kiệm năng lượng cho các tòa nhà và khử cacbon tại các cảng và bến cảng. Để xây dựng khả năng phục hồi quốc gia, ông công bố chính sách thúc đẩy xây dựng đập như một phần trong nỗ lực “kiểm soát lũ đầu nguồn” nhằm chuẩn bị cho lũ lụt và lở đất ngày càng nghiêm trọng.

    Zalo
    Hotline