Xử lý khí CO2 thải ra của nhà máy đối với vật liệu làm nền đường như RITE/lên tới 15 kg/giờ

Xử lý khí CO2 thải ra của nhà máy đối với vật liệu làm nền đường như RITE/lên tới 15 kg/giờ

    Vào ngày 20, Viện Nghiên cứu Công nghệ Đổi mới Trái đất (RITE, Chủ tịch Kenji Yamaji), Đường Maeda và Xi măng Sumitomo Osaka đã thông báo rằng họ sẽ thử nghiệm công nghệ cố định và hấp thụ carbon dioxide (CO2) phát ra từ các nhà máy và các nơi khác. nguồn vật liệu làm nền đường, thông báo đã bắt đầu. Nếu công nghệ này được đưa vào sử dụng thực tế, có thể xử lý 5 đến 15 kg CO2 thành một tấn vật liệu làm nền đường trong khoảng một giờ.

    Vật liệu làm nền đường ngày càng trở nên phổ biến như cơ sở hạ tầng xã hội, được coi là địa điểm đầy hứa hẹn để cố định và hấp thụ CO2. RITE đã tiến hành nghiên cứu cơ bản về việc cố định CO2 dưới dạng khoáng chất cacbonat trong các loại cốt liệu và vật liệu nền đường tái chế khác nhau.

    Zalo
    Hotline