Waves Group hỗ trợ Hiệp Thành 78MW tại Việt Nam

Waves Group hỗ trợ Hiệp Thành 78MW tại Việt Nam

  Waves Group hỗ trợ Hiệp Thành 78MW tại Việt Nam
  Tư vấn hàng hải cung cấp dịch vụ khảo sát bảo hành hàng hải tại dự án gần bờ

  Tập đoàn tư vấn hàng hải Waves Group đã cung cấp dịch vụ khảo sát bảo hành hàng hải cho việc xây dựng trang trại điện gió Hiệp Thành gần bờ 78MW tại Việt Nam.

  Công ty cho biết việc xây dựng gần bờ của dự án hiện đã hoàn thành và Hiệp Thành sẽ được đưa vào vận hành trong quý đầu tiên của năm.

  Phạm vi công việc của Waves Group bao gồm lắp đặt nền móng, tuabin, cáp mảng và các công trình biển gần bờ.

  Dự án được quản lý từ văn phòng tại Singapore với sự hỗ trợ của nhóm London của công ty.

  Hiệp Thành nằm ngoài khơi tỉnh Trà Vinh và có 18 tuabin Siemens Gamesa 4,3MW.

  Trang trại điện gió Hiệp Thành là liên doanh giữa Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo EcoTech Trà Vinh và các nhà đầu tư Janakuasa, Ecotech Việt Nam, Climate Investor One, được quản lý bởi Climate Fund Managers và ST International.

  Zalo
  Hotline