Pacific Group tham gia diễn giả tại Hội thảo quốc tế về vận tải không phát thải của Đại học Fullbright Vietnam

Pacific Group tham gia diễn giả tại Hội thảo quốc tế về vận tải không phát thải của Đại học Fullbright Vietnam

  Pacific Group cùng CLB Hydrogen Vietnam ASEAN tham gia diễn giả tại Hội thảo quốc tế về vận tải không phát thải của Đại học Fullbright Vietnam 

  Ngày 10 tháng 4 năm 2024, ông Lê Ngọc Ánh Minh và ông Trần Minh Chiến đã tham dự Hội thảo quốc tế về vận tải không phát thải của Đại học Fullbright Vietnam. Ông Lê Ngọc Ánh Minh đã trình bày tham luận về Dự án sản xuất hydrogen trình diễn phục vụ nhiên liệu cho xe búyt pin nhiên liệu Hydrogen phục vụ tham quan du lịch.

  Thông tin tham luận tại: 

  Pacific Group cùng CLB Hydrogen Vietnam ASEAN đang tích cực thiết lập dự án trình diễn sản xuất hydrogen từ năng lượng mặt trời và rác thải tại Việt Nam.

  File thuyết trình dự án trình diễn sản xuất hydrogen từ năng lượng mặt trời và rác thải tại Việt Nam
  Một số hình ảnh của Hội thảo

  z5335223749115 12698fba68eb1416b74f004417f8e9d7

  z5335223749226 f1546f5a94a1ce1d9f1183263e5b6ea6

  z5335223759231 761c99c45aa922ac8ff791210dcc98ed

  z5335223758233 437dde2ca0a989df54440125b8de13ef

  z5335223758356 b506f07f9f537939ec07be1c02404f04

  z5335223762515 77caba02ed15cffced6a90f1e4083fef

  z5335223762625 6b1c0285e38a30666fe18373513ae33f

  z5335223771869 a6be4af39ee116d76cdd96d7b96606f6

  z5335223771249 256ae0fbe8be692d028818c3400e9c96

  z5335224047906 1dbbc5587aa821ff4889e64d4048434c

  z5335224048941 bfa039cacd6f522d90295789940512ac

  Zalo
  Hotline