Vương quốc Anh – Lưới khí đốt của Anh sẽ sẵn sàng cung cấp hydro trên toàn quốc từ năm 2023, các mạng lưới năng lượng thông báo

Vương quốc Anh – Lưới khí đốt của Anh sẽ sẵn sàng cung cấp hydro trên toàn quốc từ năm 2023, các mạng lưới năng lượng thông báo

  Vương quốc Anh – Lưới khí đốt của Anh sẽ sẵn sàng cung cấp hydro trên toàn quốc từ năm 2023, các mạng lưới năng lượng thông báo

  uk gas grid hydrogen ready

  Vương quốc Anh – Mạng lưới khí đốt của Anh sẵn sàng cung cấp hydro trên toàn quốc từ năm 2023, các mạng lưới năng lượng thông báo.

  Mạng lưới khí đốt của Anh đã sẵn sàng để bắt đầu pha trộn hydro trên khắp đất nước từ năm tới, giúp cung cấp cho các gia đình nguồn cung cấp năng lượng tự trồng, an toàn hơn, các kế hoạch mới được công bố bởi các công ty mạng lưới năng lượng.

  Hiệp hội Mạng lưới Năng lượng (ENA) đã công bố Kế hoạch phân phối hỗn hợp hydro của Anh, đặt ra cách tất cả năm công ty lưới khí đốt của Anh sẽ đáp ứng mục tiêu của Chính phủ đối với mạng lưới đường ống khí đốt của Anh để sẵn sàng cung cấp 20% hydro cho các gia đình và doanh nghiệp trên khắp đất nước từ năm 2023, để thay thế tới 1/5 lượng khí đốt tự nhiên hiện đang được sử dụng. Điều đó cũng có nghĩa là các nhà máy điện chạy bằng khí đốt của Anh sẽ có thể sử dụng hydro hỗn hợp để tạo ra điện sạch hơn.

  Các công ty cũng đang kêu gọi Chính phủ Vương quốc Anh tăng gấp đôi mục tiêu sản xuất hydro trong nước vào năm 2030 từ 5GW lên 10GW, để đảm bảo rằng càng nhiều hydro càng tốt được sản xuất từ các nguồn tại Vương quốc Anh, nhằm bảo vệ tốt hơn các hộ gia đình và doanh nghiệp trước những thay đổi của thị trường khí đốt quốc tế .

  ENA cho biết, pha trộn 20% hydro vào lưới khí đốt sẽ giảm lượng khí thải carbon tương đương với 2,5 triệu ô tô mỗi năm mà không cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với bếp nấu, nồi hơi hoặc hệ thống sưởi ấm của mọi người.

  Kế hoạch phân phối hỗn hợp hydro của Anh đặt ra:

  Dòng thời gian 'Mục tiêu 2023' mới mà tất cả năm công ty mạng lưới khí đốt của Anh sẽ tuân theo, để đảm bảo các hộ gia đình có thể hưởng lợi từ hydro như một sự thay thế cho tới 1/5 lượng khí đốt tự nhiên hiện đang được sử dụng, từ mùa đông năm 2023/4 trở đi .
  Hai phương án mà Bộ Chiến lược Kinh doanh, Năng lượng & Công nghiệp nên chọn cho những thay đổi cơ sở hạ tầng năng lượng cần được thực hiện để cho phép quá trình pha trộn hydro diễn ra từ năm 2023 – Phương pháp tiếp cận chiến lược và Phương pháp tiếp cận thị trường tự do.
  Những thay đổi pháp lý mà Chính phủ và các cơ quan quản lý phải thực hiện đối với năm 'Trụ cột Thị trường' chính để đảm bảo các công ty mạng lưới khí đốt có thể bắt đầu trộn hydro vào lưới khí đốt từ năm 2023.
  Kế hoạch được xây dựng dựa trên tiến độ của các công ty mạng lưới khí đốt thông qua dự án HyDeploy, dự án đã chứng minh rằng việc pha trộn hydro với khí đốt tự nhiên là khả thi và an toàn. Dự án bắt đầu trộn hydro vào mạng lưới khí đốt công cộng ở Winlaton, Gateshead, vào mùa hè năm 2021.

  David Smith, Giám đốc điều hành của Hiệp hội Mạng năng lượng, cho biết:

  Cho dù đó là sưởi ấm nhà của chúng ta, cung cấp năng lượng cho các doanh nghiệp của chúng ta hay tạo ra điện sạch hơn, hydro sẽ giúp tăng cường an ninh năng lượng của chúng ta, đồng thời giảm lượng khí thải carbon của chúng ta – và các công ty lưới khí đốt của Anh đã sẵn sàng thực hiện công việc đó.

  “Kế hoạch này đặt ra những thay đổi cần thiết để cung cấp nguồn cung cấp năng lượng sạch hơn, an toàn hơn cho tất cả mọi người. Điều quan trọng là Chính phủ cũng thực hiện phần việc của mình bằng cách nâng mục tiêu sản xuất hydro trong nước trong thập kỷ này. Làm điều đó hôm nay sẽ giúp các công ty cung cấp lưới khí đốt cho ngày mai.”

  Zalo
  Hotline