Vương quốc Anh lên kế hoạch chương trình chứng nhận hydro

Vương quốc Anh lên kế hoạch chương trình chứng nhận hydro

  Vương quốc Anh lên kế hoạch chương trình chứng nhận hydro
  Chương trình công nhận sản phẩm carbon thấp đến năm 2025

  Chính phủ Vương quốc Anh đã vạch ra các kế hoạch cho chương trình chứng nhận hydro carbon thấp được công nhận trên toàn cầu.

  Nó cho biết hiện tại không có cách nào được công nhận để các nhà sản xuất hydro carbon thấp chứng minh thông tin xác thực về sản phẩm của họ.

  Việc giới thiệu một phương pháp đáng tin cậy để chứng minh thông tin phát thải của hydro sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc khử cacbon cho ngành hydro của Vương quốc Anh, thúc đẩy thương mại xuyên biên giới đồng thời kích thích tăng trưởng và việc làm trong lĩnh vực hydro xanh.

  Chính phủ hiện sẽ bắt đầu tham vấn với ngành công nghiệp, với ý định giới thiệu chương trình chứng nhận vào năm 2025.

  Bộ trưởng An ninh Năng lượng và Net Zero, Bộ trưởng Graham Stuart cho biết: "Người tiêu dùng và doanh nghiệp quan tâm đến việc đầu tư bền vững.

  "Nhờ kế hoạch mới này, các nhà đầu tư và nhà sản xuất sẽ có thể tự tin xác định và đầu tư vào các nguồn hydro carbon thấp đáng tin cậy, chất lượng cao của Anh, cả trong và ngoài nước.

  "Tôi mong muốn được hợp tác với ngành công nghiệp khi chúng tôi cung cấp hydro như một nguồn thay thế carbon thấp, an toàn cho nhiên liệu hóa thạch, điều này sẽ giúp chúng tôi tiến tới con số không ròng, đảm bảo việc làm và thúc đẩy đầu tư."

  Chương trình này dự định sử dụng phương pháp được nêu trong Tiêu chuẩn Hydro Carbon Thấp của Vương quốc Anh làm cơ sở chứng nhận.

  Zalo
  Hotline