Viện nghiên cứu năng lượng công bố các giá trị ước tính cho việc định giá carbon/Để khuyến khích các công ty sản xuất điện chuyển sang sử dụng năng lượng

Viện nghiên cứu năng lượng công bố các giá trị ước tính cho việc định giá carbon/Để khuyến khích các công ty sản xuất điện chuyển sang sử dụng năng lượng

    Một nhóm do Toru Shimizu, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Kinh tế Năng lượng, Nhật Bản, đứng đầu, đã đưa ra một tính toán thử nghiệm về số tiền mà các nhà điều hành doanh nghiệp sẽ phải chịu đối với việc định giá carbon theo luật xúc tiến GX. Kinh doanh phát thải đối với các công ty phát điện, nếu năm 2050 lượng khí thải carbon dioxide (CO2) từ ngành phát điện giảm 70% so với năm 2030 (giá trị giả định) thì đơn giá năm 2050 sẽ giảm xuống 1 tấn CO2 phát thải 12.400 yên cho mỗi phép tính thử. Nó cho thấy rằng các công ty nhiên liệu hóa thạch sẽ cao hơn giá trị ước tính của "thuế carbon" mục tiêu và kết luận rằng đó là kết quả của việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng của các công ty sản xuất điện.

    Thử nghiệm tính toán gánh nặng định giá các-bon 

    Zalo
    Hotline