Viện Khoa học Nhiệt hạch Quốc gia phát triển dây dẫn siêu dẫn nhiệt độ cao và dòng điện cao / Thành công với dòng điện ổn định 20.000A

Viện Khoa học Nhiệt hạch Quốc gia phát triển dây dẫn siêu dẫn nhiệt độ cao và dòng điện cao / Thành công với dòng điện ổn định 20.000A

    Viện Khoa học Nhiệt hạch Quốc gia đã công bố vào ngày 17 rằng họ đã phát triển một chất dẫn điện siêu dẫn nhiệt độ cao và dòng điện cao, ổn định và mạnh mẽ. Cho đến nay, các lò phản ứng tổng hợp hạt nhân kiểu giam giữ từ trường đã được nghiên cứu sử dụng nam châm siêu dẫn nhiệt độ thấp được làm mát bằng heli để tạo ra từ trường mạnh. Tuy nhiên, để thương mại hóa, người ta mong đợi các nam châm siêu dẫn nhiệt độ cao có thể đơn giản hóa hệ thống làm mát và tiết kiệm heli, một nguồn tài nguyên khan hiếm. Viện nghiên cứu đã xác nhận rằng "dây dẫn STARS" mới được phát triển, được chế tạo bằng cách ép các dây siêu dẫn nhiệt độ cao hình băng, có thể truyền dòng điện 20.000 A một cách ổn định. Trong tương lai, chúng tôi đặt mục tiêu áp dụng nó vào thiết bị thí nghiệm tổng hợp hạt nhân thế hệ tiếp theo.

    Zalo
    Hotline