Ủy ban phác thảo Ngân hàng Hydrogen Châu Âu để tăng cường hydro tái tạo

Ủy ban phác thảo Ngân hàng Hydrogen Châu Âu để tăng cường hydro tái tạo

  Ủy ban phác thảo Ngân hàng Hydrogen Châu Âu để tăng cường hydro tái tạo

  ""

  @AdobeStock(peterschreiber.media)

  Hôm nay, Ủy ban đã đặt ra các kế hoạch mới để kích thích và hỗ trợ đầu tư vào sản xuất hydro bền vững thông qua Ngân hàng Hydrogen Châu Âu (EHB). Hydro có thể đóng góp lớn cho tham vọng của EU nhằm chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch của Nga trong vài năm tới và đạt được sự trung hòa về khí hậu vào năm 2050. Sáng kiến này nhằm thúc đẩy đầu tư và thu hẹp khoảng cách đầu tư để EU đạt được tham vọng của mình REPowerEU đặt mục tiêu sản xuất 10 triệu tấn (tấn) hydro tái tạo trong nước vào năm 2030, cùng với 10 tấn nhập khẩu.

  Vì các quyết định đầu tư cuối cùng đầu tiên chỉ mới được đưa ra vào năm ngoái và phần lớn các dự án vẫn đang trong giai đoạn lập kế hoạch, EHB sẽ giúp giải quyết những thách thức tài chính ban đầu nhằm tạo ra một thị trường hydro tái tạo mới nổi. Nó cũng sẽ có quy mô quốc tế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập khẩu hydro tái tạo vào EU

  Thông báo hôm nay về Ngân hàng Hydro Châu Âu (COM(2023)156) đi kèm với đề xuất lập pháp của Ủy ban về Đạo luật Công nghiệp Net-Zero, nhằm mục đích thúc đẩy sản xuất các công nghệ sạch của EU.

  Kadri Simson, Ủy viên Năng lượng, cho biết:

  Là một phần của Đạo luật Công nghiệp Net-Zero, Ủy ban hôm nay đã thông qua kế hoạch thành lập Ngân hàng Hydro Châu Âu. Liên minh Châu Âu là một cường quốc về nghiên cứu và đổi mới, và chúng tôi muốn giữ nguyên như vậy! Hydro tái tạo cũng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi của EU sang trung lập với khí hậu vào năm 2050. Ngân hàng Hydro Châu Âu sẽ thiết lập chuỗi giá trị hydro đầy đủ ở EU, cùng với Đạo luật Công nghiệp Net-Zero. Những ngành đưa ra quyết định sớm để chuyển hướng hoặc tập trung vào triển khai công nghệ sạch sẽ được hưởng lợi.

  Thông tin liên lạc đặt ra bốn trụ cột của EHB, sẽ hoạt động vào cuối năm 2023. Hai trong số đó là các cơ chế tài chính - để tạo thị trường nội địa EU và để nhập khẩu quốc tế vào EU. Trụ cột thứ ba được liên kết với tính minh bạch và sự phối hợp – đánh giá nhu cầu, nhu cầu cơ sở hạ tầng, dòng hydro và dữ liệu chi phí. Yếu tố cuối cùng là hợp lý hóa các công cụ tài chính hiện có - phối hợp và kết hợp những công cụ này với nguồn tài trợ công và tư nhân mới, cả ở EU và quốc tế.

  Ủy ban đang có ý định để EHB trang trải và giảm khoảng cách chi phí giữa hydro tái tạo và nhiên liệu hóa thạch cho các dự án ban đầu. Điều này sẽ đạt được thông qua một hệ thống đấu giá sản xuất hydro tái tạo để hỗ trợ các nhà sản xuất thông qua thanh toán giá cố định cho mỗi kg hydro được sản xuất trong tối đa 10 năm hoạt động. Các phiên đấu giá thử nghiệm đầu tiên hiện đang được thiết kế và sẽ ra mắt vào mùa thu năm 2023, được hỗ trợ bởi 800 triệu euro từ Quỹ đổi mới. Ngân hàng sẽ tạo ra một nền tảng đấu giá của EU cung cấp dịch vụ “đấu giá như một dịch vụ” cho các Quốc gia Thành viên, sử dụng cả nguồn lực của Quỹ Đổi mới và các Quốc gia Thành viên, để tài trợ cho các dự án hydro tái tạo mà không ảnh hưởng đến các quy tắc viện trợ của nhà nước EU.

  Để đạt được 10 tấn sản xuất hydro tái tạo trong nước dự kiến trong kế hoạch REPowerEU, tổng nhu cầu đầu tư ước tính khoảng 335-471 tỷ euro bao gồm 200-300 tỷ euro cần thiết cho sản xuất năng lượng tái tạo bổ sung. Phần lớn trong số này sẽ đến từ nguồn vốn tư nhân, nhưng nguồn vốn công (thông qua các công cụ tài chính của EU và viện trợ nhà nước) có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đầu tư tư nhân, đặc biệt là trong những ngày đầu thiết lập thị trường hydro.

  Tài trợ chính sách gắn kết của EU, đặc biệt là thông qua Quỹ Phát triển Khu vực Châu Âu (ERDF) và Quỹ Chuyển đổi Công bằng (JTF), cũng như Quỹ InvestEU với EIB là đối tác thực hiện chính, cũng cung cấp hỗ trợ đáng kể cho các Quốc gia Thành viên và khu vực đầu tư trên toàn bộ chuỗi cung ứng hydro. EHB sẽ giúp đơn giản hóa việc tiếp cận các công cụ này và các công cụ khác cho các Quốc gia Thành viên và các nhà phát triển dự án.

  Các biện pháp khác bao gồm tăng tính minh bạch của dòng chảy, giao dịch và giá cả, đồng thời cải thiện thông tin về cung và cầu, nhằm phát triển các tiêu chuẩn giá. EHB cũng sẽ hỗ trợ lập kế hoạch cơ sở hạ tầng và cung cấp sự minh bạch về nhu cầu cơ sở hạ tầng.

  Về khía cạnh quốc tế, EHB sẽ hỗ trợ các quốc gia đối tác EU trong nỗ lực chuyển đổi xanh và đầu tư vào năng lượng tái tạo, cũng như sát cánh cùng các Quốc gia Thành viên và các công ty trong việc điều phối hợp tác với các nước thứ ba, hỗ trợ phát triển các quy tắc và chuỗi cung ứng đáng tin cậy. -dựa trên thị trường hydro quốc tế.

  Lý lịch
  Ủy ban Châu Âu đã đề xuất một khuôn khổ pháp lý đầy đủ cho việc sản xuất, tiêu thụ, phát triển cơ sở hạ tầng và thiết kế thị trường cho hydro, bao gồm các mục tiêu ràng buộc về tiêu thụ hydro tái tạo trong công nghiệp và vận tải theo Chỉ thị năng lượng tái tạo sửa đổi. Gần đây, Ủy ban cũng đặt ra các quy tắc xác định hydro tái tạo là gì đối với EU. Điều này được tiếp nối từ Chiến lược Hydro Châu Âu từ năm 2020, trong đó đặt ra các mục tiêu ban đầu là tăng lượng hydro tái tạo ở EU. Hầu hết các đề xuất chính sách này vẫn đang được đàm phán giữa Nghị viện Châu Âu và Hội đồng.

  Zalo
  Hotline