Tỷ lệ năng lượng tái tạo trong sản xuất điện của Nhật Bản lần đầu tiên vượt 20%

Tỷ lệ năng lượng tái tạo trong sản xuất điện của Nhật Bản lần đầu tiên vượt 20%

  Tỷ lệ năng lượng tái tạo trong sản xuất điện của Nhật Bản lần đầu tiên vượt 20%

  Solar power accounted for 8.3% of Japan's electricity generation in the year through March, while the share of wind power and hydropower was 0.9% and 7.5%, respectively. | BLOOMBERG

  Năng lượng mặt trời chiếm 8,3% sản lượng điện của Nhật Bản trong năm tính đến tháng 3, trong khi tỷ trọng của năng lượng gió và thủy điện lần lượt là 0,9% và 7,5%. | BLOOMBERG
  Các nguồn năng lượng tái tạo đã tạo ra 20,3% điện năng của Nhật Bản trong năm tài chính tính đến tháng 3, tăng 0,5 điểm phần trăm so với năm trước, lần đầu tiên vượt quá 20%, theo dữ liệu của bộ công nghiệp.

  Điện mặt trời chiếm 8,3%, điện gió 0,9% và thủy điện 7,5%.

  Trong khi đó, tỷ trọng điện hạt nhân tăng 3,0 điểm lên 6,9%, phản ánh tiến bộ trong việc kích hoạt lại các lò phản ứng.

  Tuy nhiên, tỷ lệ năng lượng tái tạo trong sản xuất điện ở Nhật Bản vẫn còn thấp so với các nền kinh tế lớn khác.

  Theo Bộ, vào năm 2020, tỷ lệ này ở mức 43,6% ở Đức và 43,1% ở Anh. Ngay cả ở Trung Quốc, quốc gia phụ thuộc nhiều vào sản xuất điện đốt than, tỷ lệ này lên tới 27,7%.

  Các chuyên gia cho biết Nhật Bản đã đặt mục tiêu làm cho năng lượng tái tạo chiếm 36% đến 38% vào năm tài chính 2030, nhưng sẽ không dễ dàng đạt được mục tiêu này.

  Trong năm tài chính 2020, sản xuất nhiệt điện đáp ứng 72,9% tổng nhu cầu điện, trong đó khí đốt tự nhiên chiếm 34,4% và than đá 31,0%.

  Lượng khí thải carbon dioxide tăng 1,2% lên 980 triệu tấn, tăng lần đầu tiên sau 8 năm, chủ yếu do các hoạt động kinh tế được nối lại trong bối cảnh đại dịch COVID-19 dịu bớt.

  Nhưng chỉ ra rằng lượng khí thải carbon dioxide đã giảm 20,7% so với năm tài chính 2013, bộ trưởng công nghiệp Yasutoshi Nishimura cho biết, “Nhật Bản đang hướng tới mục tiêu của chính phủ là giảm 46% lượng khí thải vào năm tài chính 2030.”

  Zalo
  Hotline