Tuyên bố của Toyota về Xử lý Hành chính của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch đối với Hino Motors, Ltd.

Tuyên bố của Toyota về Xử lý Hành chính của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch đối với Hino Motors, Ltd.

    Tuyên bố của Toyota về Xử lý Hành chính của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch đối với Hino Motors, Ltd.
    Toyota Motor Corporation (Toyota) thừa nhận rằng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch đã ban hành một biện pháp hành chính khá nghiêm khắc đối với "Lệnh sửa chữa" đối với Hino Motors, Ltd. (Hino) với lý do các vấn đề khác nhau trong quy trình của công ty và hệ thống liên quan đến một loạt các hành vi sai trái trong ứng dụng chứng nhận động cơ của nó.

    Toyota sẽ tiếp tục theo dõi sát sao liệu Hino có thể tái sinh trở thành một công ty xứng đáng với sự tin tưởng của các bên liên quan hay không. Toyota cũng sẽ hỗ trợ Hino trong các lĩnh vực và hoạt động có thể, bao gồm hỗ trợ các công việc liên quan đến chứng nhận động cơ cho xe tải hạng nhẹ mà Hino đã yêu cầu.

    Zalo
    Hotline